Jobbet "Hospitalsenheden Vest søger Danmarks dygtigste projektleder" er udløbet

Region Midtjylland

Staben, Holstebro

Lægårdvej 12A, 7500 Holstebro

Dit næste skridt
Projekt: Fra "synsninger" om fravær til databaseret ledelsesadfærd skal have tilknyttet en projektleder i 2020 og 2021.
 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har netop bevilget Hospitalsenheden Vest fuld finansiering af et 2 årigt projekt for nedbringelse af sygefraværet blandt hospitalets ansatte.
Med bevillingen medfølger en forpligtigelse om implementering af en konkret indsatsmodel.  
 
Perspektiverne for potentialet er stort, da patienter og kollegaer har brug for alle medarbejdere. Derfor har forebyggelse af sygefravær stor interesse blandt hospitalets ledelse og ansatte.  
At projektet tænkes gennemført i samarbejde med samarbejdspartnere i de koncernbærende enheder i Region Midtjylland medfører, at perspektiverne for effekter og de forventede resultater skal offentliggøres både lokalt, regionalt og nationalt.
 
Projektets primære formål er bl.a.:
 •  at skabe en model for ledelsesadfærd, hvor datamønstre kan understøtte forbyggende indsatser mod et godt og sundt arbejdsmiljø.
 • at nedbringe sygefraværet  til gennemsnitligt 3,8 % for Hospitalsenheden Vest. Kurven har været knækket, men det er ikke lykkes at sikre en nedadgående kurve.
Som projektleder bliver du altså "sat i spidsen" for et projekt, som vil få stor indflydelse på den konkrete ledelsesmæssige adfærd, der skal udvises i forhold til at skabe et sundt arbejdsmiljø – både i den nuværende kontekst men samtidig også frem mod og i Regionshospitalet Gødstrup som forventes ibrugtaget 2. kvartal 2021.
 
Se projektbeskrivelsen for projektet.
 
Så, hvis du har evnerne og erfaringen, så giver vi dig muligheden for at påvirke 4.000 ansattes daglige arbejdsdag.
 
Vi forestiller os at du:
 • besidder evnerne til at udvirke projektledelse i alle  perspektiver – både operationelt og strategisk
 • kan dokumentere erfaring med projektledelse og hvor disse projektet har haft strategisk sigte
 • har organisatorisk flair og formår at se løsninger i samspillet med de relevante parter
 • måske tidligere har arbejdet med forebyggelse og håndtering af sygefravær
   
I disse år og måneder er enhedens ledere og medarbejdere ved at planlægge ibrugtagningen af Regionshospitalet Gødstrup.
Som projektleder for nærværende projekt kommer du altså til at indgå i en organisation, hvor forandringer og forbedringer "går hånd i hånd" i retning mod Regionshospitalet Gødstrup. Vi tør garantere dig ansættelse i en organisation, hvor begrebet "plejer" er lagt på hylden, idet vi alle ser i retning mod nye løsninger og arbejdsmetoder.
 
Projektlederens arbejdsopgaver og ansvarsområder kan du læse mere om i stillings- og funktionsbeskrivelsen for stillingen.
 
Personprofilen for vores kommende projektleder kunne omfatte :
 • En relevant grunduddannelse, eksempelvis kandidat eller sundhedsfaglig grunduddannelse med overbygning på master- eller kandidatniveau - gerne suppleret med projektlederuddannelse
 • Har konkret erfaring med projektledelse, herunder evnen til at planlægge, koordinere, følge op og overholder tidsfrister
 • Det vil være en fordel med fagligt kendskab til sundhedsvæsenet, men det er ingen betingelse
 • Har lyst til og evner at samarbejde med mange forskellige personer og faggrupper og kan strukturere og samle op på den specialistviden, som de forskellige interessenter kommer med
 • Kan skabe resultater og bevare overblikket i et projekt med mange forskellige aktører og parallelle processer
 • Kan arbejde selvstændigt med en tilgang til opgaverne præget af initiativ og målrettethed
 • Flair for brug af it og god forståelse for anvendelse af digitale løsninger
 • Kan formulere sig klart og præcist både mundtligt og skriftligt
 • Har et godt humør, er positiv og udadvendt.
   
Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte HR chef Lasse Plougstrup Hansen på tlf. 2924 3207.
 
Ansættelsen er fra 1. april 2020 eller efter nærmere aftale.

Der anvendes personlighedstest i ansættelsesprocessen, og ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.
 
Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. 

Ansøgningsfristen er tirsdag den 4. februar 2020.

Personlighedstest gennemføres i uge 8 og ansættelsessamtaler vil finde sted den 24. februar 2020.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.