Jobbet "Fysioterapeuter ved Neurologi, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Neurologi

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Grib chancen! vil du være med til at skabe noget helt nyt i et tværfagligt samarbejde?

Har du lyst til at indgå i opbygningen af et nyt tværfagligt team, som sammen skal varetage etableringen af ti nye hovedfunktionssenge til rehabilitering på Aarhus Universitetshospital (AUH), tilknyttet Neurologi?

Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt fysio- og ergoterapeuter

Personale søges til ansættelse i et nyt team, som sammen skal stå for behandling, pleje og træning af patienter i ti hovedfunktionssenge til rehabilitering af primært apopleksipatienter, men også patienter med anden erhvervet hjerneskade eller neurologisk sygdom.

Du vil fra den 1. marts 2020 indgå i et tværfagligt samarbejde som udover sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt fysio- og ergoterapeuter, også tæller læger. Sammen skal I i perioden op til åbningen af sengene, som vi forventer, bliver 1. maj 2020, planlægge patientforløb og opgavevaretagelse i teamet.

En ansættelse i teamet vil derfor være en hel unik mulighed for at være med til at starte noget nyt op, og være med til at præge både patientforløb, arbejdsgange og samarbejdskultur i det nye team.

Fakta om teamets opgaver
 • i et tværfagligt samarbejde planlægge, forestå og udføre pleje og behandling af rehabiliteringspatienter
 • samarbejde med udgående teams i både Aarhus, Randers og Horsens
 • samarbejde med primærsektor om patientforløbene, så patienterne sikres et godt forløb helt ud i hjemmet
 • samarbejde med kolleger i STROKE afsnit og Afsnit for Ældre sygdomme

Vi forventer
 • at du trives med at arbejde i et tværfagligt team
 • at du er positivt indstillet og har ambitioner om faglig og personlig udvikling og det at være med til at præge fremtidens patientforløb
 • at du trives i at være med til at skabe noget nyt og gå nye veje
 • gerne erfaring med rehabilitering af patienter

Vi kan tilbyde dig
 • at indgå i et nyt tværfagligt team, hvor du kan være med til at præge organisationen
 • et godt socialt fællesskab
 • tid til oplæring og det at etablere fælles arbejdsgange

Rehabiliteringsteamet vil blive organiseret og placeret i forbindelse med vores STROKE afsnit, hvilket betyder, at du i forbindelse med din ansættelse i teamet også vil få mulighed for at stifte bekendtskab med den initiale modtagelse og behandling af STROKE patienter, ligesom det forventes, at man hjælper hinanden på tværs af områder i forbindelse med udvalgte opgaver.

Stillingerne er på 34-37 timer pr. uge i blandede vagter og weekender, afhængig af faggruppe. Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ansættes i Neurologi med faglig reference til afdelingsygeplejerske og fysio- og ergoterapeuter ansættes i Fysio- og Ergoterapi med faglig reference til ledende terapeut.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Der må påregnes en prøvetid på tre måneder. 

Har du lyst til at høre mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte nedenstående.

For sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter
Oversygeplejerske Inge Lauridsen på 2328 7131 eller på inglauri@rm.dk, du kan også kontakte afdelingssygeplejerske Bodil Holch Povlsen på 2119 2802 eller på bodipovl@rm.dk.

For terapeuter
Ledende terapeut Kirsten Kiil-Nielsen på 2478 6030 eller på Kirsten.Kiil.Nielsen@aarhus.rm.dk, (evt. vores sekretær på 7845 6770).

Der er ansøgningsfrist den 23. januar 2020, og ansættelsessamtaler afholdes i uge 5.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.