Jobbet "Ortopædkirurgisk fysioterapeut til fast stilling, på Sjællands Universitetshospital i Køge" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Dit næste skridt
 

Ønsker du et job på fremtidens hospital? Er du engageret fysioterapeut og brænder for patientbehandling som primær arbejdsopgave? Vi søger en fysioterapeut til en fast stilling på 35 timer ugentligt, med start 1. april 2020.

Vi har brug for en kollega der sammen med os kan prioritere hverdagens arbejdsopgaver, og indgå i helhedsorienterede behandlingsforløb. Du skal have interesse, og gerne erfaring og kompetencer indenfor det ortopædkirurgiske speciale, og til at håndtere både monofagligt og tværfagligt samarbejde.

Som fysioterapeut i ortopædkirurgisk gruppe arbejdes med kortere, strukturerede behandlingsforløb, og som fysioterapeut er du med til at skabe overblik i patientens forløb. En af vore styrker er at være gode samarbejdspartnere til andre faggrupper i huset, hvor vi har og skal have patientforløbet i fokus, samtidig med solid faglighed og tværfaglighed for øje. Vi er derfor ofte opsøgende på nye muligheder for samarbejde, der højner kvaliteten og effektiviteten af egne og andres arbejdsgange med gevinst for patienten. Vi er patientens ambassadør, er fleksible og omstillingsparate ift. nye opgaver der kan dukke op i løbet af dagen, og er gode til at samarbejde om en løsning.

Opgaven som fysioterapeut på et hospital er at være behovsafklarende for patienten i deres sygdoms- og behandlingssituation, og at understøtte retning til det videre forløb. Her tænker vi både som patient på hospitalet og som borger i kommunalt regi. Vi skal være med til at tænke hele patientens forløb til ende og handle på det, med vurdering, instruktion, vejledning i øvelser og hjælpemidler, der understøtter det gode patientforløb. Dette skal vi håndtere selvom vi ofte kun har mulighed for 1-2 kontakter med patienten, samtidig med at vi opfylder de nødvendige store krav til dokumentation, der følger med patientbehandlingen.

Vi indgår i vagtordning, med arbejde ca. hver 8.-10. weekend og på enkelte helligdage. I vagten dækkes hele hospitalet og derfor skal alle kunne håndtere andre specialer end det man er ansat i, så som lungeterapi, basisvurderinger og tests. Dette hjælper vi dig med at blive klædt på til.

Vi er en afdeling der altid har fokus på udvikling. Vi har vi klinisk forskningsenhed der er med til at skabe et udviklings- og forskningsmiljø i afdelingen. I hverdagen vil du være en del af team der består af en hjælpemiddeludlevering, 25 fysioterapeuter og 9 ergoterapeuter, 2 afdelingsledere og en ledende terapeut. Der vil i de kommende år være et særligt fokus på udviklingen af det nye supersygehus SUH Køge, der efter planen skal være helt klart i 2024. I den sammenhæng vil der være fokus på udvikling af kerneopgaven og afdelingens faglige arbejde, der kan sikre den kompetente og fremtidige opgavevaretagelse.

Kan du se dig selv i denne stilling så send os en ansøgning. Vi ser frem til at høre fra dig.

Ansøgningsfrist: torsdag d. 30. januar 2020

Samtaler afholdes: 6., 7. og 10. februar

 

Kontaktpersoner:

Lilian Christensen

Afdelingsterapeut

E-mail: lilchr@regionsjaelland.dk

Tlf. 23 32 62 10

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh