Jobbet "Ergoterapeut til Rehabiliteringsafdelingen OUH" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Begivenhedsbestemt tidsbegrænset stilling som ergoterapeut på 37 timer i Rehabiliteringsafdelingen, Odense Universitetshospital er ledig til besættelse fra d. 9/3 2020, eller snarest muligt derefter.

Stillingen er et barselsvikariat.

Du ansættes i Rehabiliteringsafdelingen i funktionsområde 04 på Odense matriklen, muligvis kan der forekomme arbejdsopgaver på matriklen i Svendborg.

Arbejdet foregår primært på hverdage i tidsrummet kl. 7.30 – 18.00.
Du vil indgå i et weekendvagtrul samt helligdagsvagter ca. hver 7. weekend.

Dine arbejdsopgaver

Stillingen dækker primært opgaver på Geriatrisk afdeling G. Herudover dækker ergoterapeutgruppen 8 andre medicinske afdelinger.

Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt være udredning, herunder ADL-vurderinger med henblik på vurdering af fysisk og kognitiv funktionsevne, vurdering af behov for behandlingsredskaber, vurdering af synkefunktion, udarbejdelse af genoptræningsplaner, samt kontakt med primærsektor og pårørende, for at sikre den gode udskrivelse.

Du vil indgå i det tværfaglige samarbejde på afd. G, og deltage på daglige konferencer med fysioterapeuter, plejepersonale og læger.

Vi søger en ergoterapeut der

 • Har erfaring med at udføre ADL-vurderinger og vurdering af synkefunktion.
 • Går til alle opgaver med en åben og løsningsorienteret tilgang.
 • Har en særlig interesse for at arbejde med den ældre medicinske patient.
 • Har viden og forståelse for den ældre medicinske patients problemstillinger.
 • Besidder empati og kan udvise rummelighed i kontakten med patienten.
 • Kan bevare overblikket og roen samt være nærværende i kontakten med patienten i et dynamisk miljø.
 • Er bevidst om sin terapeutiske rolle og kan indgå i et tæt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte patient.
 • Kan fastholde sine faglige beslutninger i situationer hvor man møder udfordringer.
 • Har en anerkendende og positiv indgangsvinkel til sine arbejdsopgaver, kollegaer og samarbejdspartnere.
 • Er ivrig efter at udvikle sin faglighed og formidle den.
 • Trives med en uforudsigelig og omskiftelig hverdag.
 • Er selvstændig, ansvarlig og fleksibel og kan prioritere sine arbejdsopgaver samt hjælpe på andre afdelinger.
 • Søger udfordringer, men anerkender når du har brug for assistance og sparring.

Om os 

Rehabiliteringsafdelingen er en selvstændig afdeling med ca. 200 medarbejdere fordelt på 2 matrikler, og med 5 faglige funktionsområder, henholdsvis på OUH i Odense og på OUH Svendborg sygehus.  Vi dækker den terapeutiske intervention inden for stort set alle specialer, for såvel ambulante som indlagte patienter.

I Rehabiliteringsafdelingen vil du blive en del af en selvfungerende gruppe, bestående af 10 fysioterapeuter og 6 ergoterapeuter, hvor kulturen er kendetegnet ved stor ansvarsfølelse, højt fagligt engagement, og lyst til at gøre en forskel i patientforløbene.

Vi arbejder med en værdi, hvor vi sætter patienten først og det betyder at vi holder vores aftaler med patienten og inddrager patienten i relevante beslutninger.   

Du får et selvstændigt arbejde med høj grad af indflydelse på løbende forbedringer i patientforløbet. Du vil indgå i et team hvor dygtige og engagerede kolleger, har fokus på patienten og opgaveløsningen.


Løn- og ansættelsesforhold

I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet. Der er en prøvetid på 3 måneder, hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark.  

Hvis du har spørgsmål 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Ledende terapeut, konstitueret, Karin Harbo, karin.harbo@rsyd.dk. Tlf. 21679146
Ergoterapeut: Henriette W. Jørgensen. Tlf. 51800330

 

Ansøgningsfrist

Bemærk ansøgningsfristen er d 27/1 2020

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 30/1 2020