Jobbet "Ledende terapeut søges til Afsnit 2 ved Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Fysio- og Ergoterapi

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Dygtige og engagerede medarbejdere og godt lederteam søger pr. 1. marts 2020 en ledende terapeut. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi søger en erfaren leder, med enten fysioterapeutisk eller ergoterapeutisk baggrund, til ledelse af en stor gruppe medarbejdere, der arbejder indenfor specialer med behandling af hjerte, lunge, kar samt intensiv, infektion og inflammation. Fysio- og Ergoterapi består af fem afsnit, en forskningsenhed, kliniske undervisere og en stab.

De seneste år har de altoverskyggende opgaver bestået af sammenflytning og besparelser. Nu er vi flyttet sammen på en matrikel og økonomien ser væsentligt bedre ud. Derfor vil de største fokus områder være at implementere nye arbejdsgange, samt sikre synergi og faglig udvikling inden for de sammenflyttede specialer. Der er således mange spændende udfordringer i vente for en udviklingsorienteret leder med overblik og overskud.

Vi kan tilbyde
 • en spændende lederstilling i en ambitiøs afdeling, hvor der er fokus på at yde behandling og specialiseret genoptræning på højt fagligt niveau
 • ledelsesopgaver inden for alle "3 ben": patientbehandling, uddannelse og forskning/udvikling
 • en gruppe medarbejdere, hvor samarbejde/fællesskab og humor vægter højt i hverdagen
 • mulighed for at præge og udvikle det tætte tværfaglige og tværsektorielle samarbejde
 • et lederjob med selvstændighed samt sparring og samarbejde i et godt lederteam som består af fem funktionsledere og en afdelingsledelse
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Afsnit 2 består af 30 fysioterapeuter som varetager behandling af indlagte patienter samt specialiseret ambulant genoptræning. Fysioterapeuterne arbejder tæt sammen med læger og sygeplejersker inden for de relevante specialer, samt med ergoterapeuterne i Afsnit 1, kliniske undervisere og Forskningsenheden. Som funktionsleder for afsnittet får du et tæt samarbejde med de øvrige funktionsledere i afdelingen, samt med funktionsledere (læger og sygeplejersker) inden for de respektive specialer.

Dine kompetencer, vi vægter bl.a.
 • ledelseserfaring og lederuddannelse
 • flair for personaleledelse af fagligt engagerede medarbejdere
 • gode processuelle kompetencer og evne til at løse komplekse problemstillinger
 • solide kommunikative og relationelle kompetencer
 • lyttende og anerkendende tilgang og evnen til at træffe beslutninger og udstikke retning
 • loyal og udviklingsorienteret teamspiller
 • flair for taktisk og strategisk tænkning
 • reflekterende tilgang til ledelsesopgaven.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan fås ved kontakt til sekretær Britta Eriksen på briterik@rm.dk.

Nærmere information om stillingen kan fås hos afdelingsledelsen Morten Albæk Skrydstrup på 3161 4110 eller hos Helle Kruuse-Andersen på 4110 5444. Yderligere information om afdelingen findes på vores hjemmeside.

Ansøgningsfrist den 26. januar 2020. Samtaler afvikles den 28. januar 2020 og en eventuel 2. samtalerunde den 31. januar 2020.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.