Jobbet "Forskningslaborant eller Bioanalytiker ved Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Hud- og Kønssygdomme

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Stillingen på 30 timer om ugen og ledig til besættelse pr. 1. februar 2020 eller snarest derefter.

Forskningslaboratoriet har i forvejen to forskningslaboranter ansat. Desuden er der post-docs, ph.d. studerende, medicinstuderende, molekylærmedicinstuderende og professionsbachelor studerende tilknyttet laboratoriet.

Forskningslaboratoriet er tilknyttet afdelingen for Hud- og Kønssygdomme på AUH, og afdelingens forskningsprofil er især rettet mod de inflammatoriske hudsygdomme herunder psoriasis og atopisk eksem samt primært kutan T-celle lymfom.

Det forventes, at den nyansatte forskningslaborant eller bioanalytiker i samarbejde med laboratoriets øvrige personale vil komme til at arbejde med celledyrkning, qPCR, immunhistokemiske analyser, western blotting, transfektioner, CRISPR, dyreforsøgsmodeller med mus samt organisering af en biobank. Kendskab til ovenstående metoder vil være en fordel, men er ikke et krav.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation, dette er kun gældende for bioanalytiker.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor, dr.med., Claus Johansen på 2815 6065 eller laborant Annette Blak Rasmussen på 3056 9684.

Ansøgningen sendes via nedenstående link og stiles professor, Lars Iversen, Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.