Jobbet "Bioanalytikere til Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Blodprøver og Biokemi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Et antal vikariater som bioanalytiker ved Hospitalsenhed Midt, Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse fra den 1. marts 2020 eller efter aftale.
Stillingerne er på gennemsnit 37 timer pr uge.

Om vikariatet
Bioanalytikere har arbejdsfunktioner opdelt i 3 kompetencegrupper:
 
 • Præanalyse
 • Rød gruppe: Hæmatologi, koagulation og præanalyse
 • Grøn gruppe: Biokemi, Immunologi og præanalyse

Man ansættes i afdelingen med primært præanalytiske funktioner og mulighed for oplæring i enkelte funktioner i rød eller grøn gruppe.

Arbejdsopgaver
 • blodprøvetagning på ambulante og indlagte patienter inkl. børn
 • udføre EKG optagelser
 • analysearbejde i grøn eller rød gruppe
 • deltagelse i afdelingens vagtordning

Vi søger medarbejdere, som
 • er uddannet/har autorisation som bioanalytiker
 • har erfaring indenfor præanalyse, blodtypeserologi og biokemiske laboratoriespecialer.
 • er åben og fleksibel til at uddanne sig til/påtage sig særlige opgaver/funktioner
 • er omhyggelig og kvalitetsbevidst, også når det går stærkt
 • evner at planlægge, organisere og prioritere egne opgaver
 • har gode samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt
 • er servicemindet og interesseret i patienten
 • besidder humoristisk sans

Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.

Om afdelingen
Blodprøver og Biokemi, er en døgnbemandet serviceafdeling indeholdende både blodtypeserologiske og biokemiske laboratoriespecialer og dækker funktioner i hospitalsenhederne Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter. Afdelingen betjener ud over hospitalerne de praktiserende læger, institutioner og plejehjem i hospitalsenhedens optageområde. Det blodtypeserologiske laboratoriespeciale er fagligt en del af Blodcenter Midt.

Afdelingen beskæftiger ca. 150 medarbejdere fordelt på forskellige stillingskategorier og udfører samlet omkring 7 mio. analyser årligt.

Afdelingen inspiceres af Sundhedsstyrelsen og er akkrediteret efter DS/EN ISO 15189 og 22870. Som afdeling løser vi vores fælles opgaver i en spændende, udfordrende og travl hverdag i et godt og trygt miljø, hvor vi prioriterer faglig kvalitet højt.

Se mere om afdelingen på hjemmesiden her

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire hospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Blodprøver og Biokemi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til afdelingsbioanalytiker Karina Jensen tlf: 3068 6293.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest d. 2. februar 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 6, 2020.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.