Jobbet "Psykolog til Psykiatrisk Center København, Psykiatrisk Ambulatorium Frederiksberg (vikariat)" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Et barselsvikariat som klinisk psykolog, ved Psykiatrisk Center København, Psykiatrisk Ambulatorium Frederiksberg er ledig til besættelse 1. april - 31. august 2020, med mulighed for forlængelse.

Arbejdstid 30 timer ugentligt.

Psykiatrisk Ambulatorium Frederiksberg tilbyder ambulant psykiatrisk behandling til patienter med alvorlige sindslidelser (psykotiske tilstande samt ikke-psykotiske tilstande med lavt funktionsniveau). Ambulatoriet er beliggende i Nimbusparken 24, 2000 Frederiksberg.

Som psykolog indgår du i ambulatoriets tværfaglige behandlingsarbejde med primær tilknytning til et fast team, men også med opgaveløsning i resten af ambulatoriet efter behov. Behandlingen er organiseret efter F-ACT modellen (Flexible Assertive Community Treatment), som sikrer et fleksibelt behandlings- og støttetilbud til patienterne med fokus på inddragelse og recovery.

 

Blandt psykologernes arbejdsopgaver kan nævnes:

 • Diagnostisk afklaring og forvisitationssamtaler
 • Samtalebehandling og psykoterapi
 • Ansvar for patientforløb i samarbejde med teamet
 • Medvirken ved konferencer og behandlingsplanlægning
 • Undervisning af tværfagligt personale
 • Deltagelse i psykologgruppens opgaveløsning på tværs af Psykiatrisk Center København efter nærmere aftale (f.eks. testpsykologiske undersøgelser, supervision af tværfagligt personale, medvirken i psykologisk krisevagt).
   

Ønskede kvalifikationer:

 • Cand. psych.
 • Autorisation eller tæt på dette
 • Psykiatrisk erfaring og interesse for arbejdet med alvorlige sindslidelser
 • Erfaring med psykoterapi/samtalebehandling
 • Lyst og evne til at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med andre faggrupper

Psykologen deltager sammen med Psykiatrisk Center Københavns øvrige psykologer i faggruppemøder og andre faglige aktiviteter samt relevante undervisningstilbud. Endvidere tilbydes supervision af eget arbejde.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås hos ledende ambulatorie sygeplejerske Charlotte Bøttger tlf. 38643920.

Ansøgning:

Ansøgning inkl. cv og dokumentation for uddannelse stiles til chefpsykolog Torben Schjødt og sendes online via linket her på siden senest søndag den 9. februar.

Ansættelsessamtaler planlægges afholdt torsdag den 20. februar.

Inden endelig ansættelse vil vi bede om to referencer fra tidligere ansættelsesforhold efter aftale med den enkelte ansøger.

Find flere informationer om Psykiatrisk Center København på vores hjemmeside www.psykiatri-kobenhavn.dk