Jobbet "Uddannelses ansvarlig sygeplejerske i kirurgisk område på Dronning Ingrids Hospital i Grønland!" er udløbet

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Dit næste skridt

Kan du lide at arbejde med uddannelse og kompetenceudvikling – så er det dig vi mangler som uddannelses ansvarlig sygeplejerske i kirurgisk område på Dronning Ingrids Hospital i Grønland!

Hvis du kan svare positivt på ovenstående, og du desuden kan lide at udfordre din faglighed og have varierende arbejdsopgaver.

Og hvis du har ambitioner om, at både du og dine kolleger leverer den bedste kvalitet i udviklinge af uddannelsesområdet - så skal du helt sikkert læse videre i dette stillingsopslag!

Stillingen er til besættelse fra d. 1. april 2020, eller snarest muligt. Arbejdstiden i Grønland er normeret til 40 timer/uge.

Vi tilbyder
En spændende stilling i en dynamisk organisation med stor kontaktflade til kliniske afdelinger og uddannelsesinstitutioner samt stor variation i opgaveporteføljen. 

 

Du vil møde engagerede, dygtige kollegaer i et uformelt arbejdsmiljø, med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. 

Vi har fokus på at være en dynamisk, udviklingsorienteret afdeling, som intensiverer indsatsen på sammenhængende patientforløb og tilstræber at arbejde systematisk med patientsikkerhed.

Vi har en travl hverdag, men gode ressourcer og stort fokus på arbejdsmiljø og samarbejde.

Vi ønsker stillingen besat med en ansøger der

 • ·    finder det spændende at skabe faglige resultater
 • ·    er initiativrig og kan få ting til at ske
 • ·    evner at have mange og forskelligartede samarbejdsrelationer
 • ·    ser positivt på udfordringer, er udadvendt og nysgerrig
 • ·    kan lide at have mange bolde i luften og navigerer i forandring
 • ·    kan bidrage og medvirke til kompetenceudvikling, er ansvarlig og arbejder struktureret
 • ·     

Hvem er vi?             

Kirurgisk områdeledelse består af en ledende overlæge samt en ledende oversygeplejerske. 

Området består desuden af tre sengeafsnit, som hver er normeret til 18-20 senge og som alle har fastansatte overlæger tilknyttet. Sengeafsnittene er specialiseret indenfor 

 • ·    ortopædkirurgi/øre-næse-hals specialet, 
 • ·    parenkymkirurgi/urologi, 
 • ·    gynækologi/obstetrik/mammaekirurgi 
 • ·    fødegang og
 • ·    ét ambulatorium. 
 • ·     

Kirurgisk område er uddannelses afdeling for sygeplejestuderende, assistenter og yngre læger/studerende.

Stillingens organisatoriske placering 

Du ansættes i stabsfunktion til Kirurgisk område ledelse med reference til den ledende oversygeplejerske. 

Uddannelsessygeplejersken samarbejder med afdelingssygeplejerskerne/ledende jordemoder på afsnittene samt ambulatoriet og indgår i et uddannelsesteam med afdelingernes kliniske vejledere.

Din primære opgave vil være      

 • ·    at varetage administrative, udviklende, koordinerende og pædagogiske opgaver for sygeplejerske- og assistentuddannelsen
 • ·    at superviserer du de kliniske vejledere i sengeafdelingerne og afholde koordinerende møder for denne gruppe. Dette med henblik på at udviklle og formidle læringsredskaber til støtte for de kliniske vejlederes pædagogiske praksis.
 • ·    at afholde undervisning og refleksionsfora for studerende/elever og nyansatte sygeplejersker
 • ·    at samarbejde med over- og afdelingssygeplejerskerne i kvalitets- og udviklingsindsatser i sengeafsnittende
 • ·    fordele uddannelsespladser
 • ·    udvikle og kvalitetssikre kliniske retningslinjer
 • ·    administrativ sagsbehandling for områdeledelsen
 • ·    samarbejde med uddannelsesinstitutioner 
 • ·    medvirke til at evaluere uddannelserne
 • ·    tilrettelægge og koordinere introduktion og oplæring af nyt personale
 • ·    planlægge/praktisere undervisning for personalet
 • ·    iværksætte udviklingstiltag, der udvikler specialet
 • ·    medvirke ved planlægning af faglige og tværfaglige temadage
 • ·     

Vi forventer, du har

 • ·    klinisk erfaring som sygeplejerske indenfor et af de kirurgiske specialer
 • ·    erfaring med planlægning af uddannelse, undervisning og supervision
 • ·    mod til at være rollemodel og forstå at motivere andre
 • ·    gode formidlingsevner, såvel mundtlig som skriftlig
 • ·    pædagogiske kompetencer i relation til læreprocesser og formidling
 • ·    relevant uddannelse på master- eller kandidatniveau
 • ·     

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Læge/Tandlæge: Ansættelses er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via, www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem www.gjob.dk

Ansøgningsfrist: 15. februar 2020 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved oversygeplejerske Tina P. Mubk på tlf. (+299) 3448 93 eller på e-mail: tpmu@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: personale@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.