Jobbet "Klinisk Sygeplejespecialist med ansvar for uddannelse og sygeplejefaglig udvikling i Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S OUH" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kløvervænget 13, Indgang 126, 2. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Har du ambitioner? Og kunne du tænke dig, at arbejde med den brede medicinske sygepleje på OUH? Så kan vi tilbyde en stilling som klinisk sygeplejespecialist i afdeling S sengeafsnit, OUH.

Vi søger en klinisk sygeplejespecialist til en fast stilling pr. 1.4. 2020 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge,

Hvor 16 timer vil være øremærket til udviklingsarbejdet og den øvrige tid, vil være i det daglige kliniske arbejde, i sengeafsnittet, med weekendvagt hver ca. 4. weekend.   

Som klinisk sygeplejespecialist skal du bidrage til, at fastholde og udvikle en høj kvalitet i sygeplejen til den gastromedicinske patient.

Du skal, i samarbejde med afdelingens anden kliniske sygeplejespecialist, bidrage til at udvikle samt implementere tiltag til videreførelse af god klinisk og evidensbaseret praksis, samt tage medansvar for oplæring og kompetenceudvikling i samarbejde med afdelingens mentorer og ledere. 

Hvem er vi?

Afdeling S består af tre afsnit: et sengeafsnit med 25 senge, et sygeplejeambulatorie amt et endoskopiafsnit, der i samarbejde med afdeling A og afdeling J varetager forskellige typer af skopier. Derudover har vi et sekretariat og et lægeambulatorie.

Afdelingen modtager patienter med lidelser i mavetarmkanalen, lever-galdeveje samt bugspytkirtlen., Det kan være patienter med nyopdaget kronisk tarminflammation, akut gastrointestinalblødning med semiintensiv observationsbehov, forskellige cancer- og livsstilssygdomme. Patienterne i afdelingen er i alle aldersgrupper fra 18år og op, og har derfor meget forskellige behov for sygepleje.  en akutte sygepleje i afdelingen er rettet mod ABCD, og kan derudover bestå af koordination, planlægning, information til patienter og pårørende i krise og kan derfor være uforudsigelig og kompleks.

Vi vil, i afdeling S, kendes på, at yde en professionel sygepleje med høj faglig kvalitet i en atmosfære præget af engagement, udvikling, respekt, samarbejde og arbejdsglæde, hvilket også skal afspejles i patientens pleje og behandling.

Vi oplærer, som et af de få hospitaler i landet patienter, pårørende og hjemmeplejen i hjemme parenteralernæring

Du vil få nogle dygtige kollegaer og en afdeling med fokus på et godt arbejdsmiljø.

Vi tilbyder:  

 • Et individuelt planlagt introduktions- og oplæringsprogram
 • En spændende og afvekslende arbejdsplads
 • Et arbejdsmiljø med fokus på høj faglighed og personlig udvikling
 • At du i samarbejde med ledelsen selv er med til at definere din egen stilling og arbejdsopgaver  
 • Et engageret personale, som glæder sig til mere sygeplejefaglig udvikling. 

Vores forventninger til dig: 

 • Du har en kandidatuddannelse eller anden relevant efteruddannelse
 • Du trives i en travl og uforudsigelig hverdag med mange udfordringer
 • Du kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • Du afsøger arbejdsopgaver, afdækker viden, er tovholder og deltager i faglige arbejdsgrupper
 • Du etablerer og deltager og fastholder i projekter i afdelingen
 • Du arbejder evidensbaseret alene og i samarbejde med andre
 • Du løser opgaver og uddelegerer opgaver i et tæt samarbejde med kolleger og ledelse
 • Vidensdeling er en naturlig del af din hverdag
 • Du er målsøgende og resultatskabende
 • Du har arbejdet inden for det medicinske speciale i en årrække.

Om stillingen:   

Som klinisk sygeplejespecialist er du bindeleddet mellem det kliniske arbejde og den faglige udvikling i afsnittet.  

Der er 5 hovedfunktioner i stillingen:  

 • Kliniske opgaver, herunder sygeplejefaglig udvikling og implementering af nye tiltag, i samarbejde med afdelingens anden sygeplejespecialist og afdelingssygeplejerske
 • Pædagogiske opgaver, herunder kompetenceudvikling via undervisning, vejledning og oplæring
 • Administrative opgaver, herunder opdatering af diverse dokumenter samt samarbejde med afdelingssygeplejersken.
 • Udviklings opgaver, herunder udvikling af sygeplejen og implementering af resultater.  
 • Hjælpe, assistere og støtte afdelingens anden kliniske specialist med implementering af initiativer i projektet Digital Vision http://ouh.dk/wm513517

Ansvarsområder og opgaver som klinisk sygeplejespecialist: 

 • Sygeplejefaglig sparringspartner for afdelingssygeplejerskerne og oversygeplejersken
 • Fagligt medansvar for udvikling af klinisk evidensbaseret sygeplejepraksis 
 • Facilitering af implementering af udviklings - og forskningsresultater
 • Identificere og analysere kliniske problemstillinger, samt initiere udviklingstiltag. Herunder medvirke til forskning med henblik på at udøve forskningsbaseret praksis, for at sikre patienten den højest mulige sygeplejekvalitet og patientforløb
 • Identificere læringsbehov hos kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere. Samt planlægge og koordinere vidensdeling inden for eget funktionsområde
 • Motivere kollegers sygeplejefaglige udviklingstiltag og bistå med vejledning og undervisning
 • Medvirke til, at afdelingens dokumentationsredskaber er opdaterede og følger gældende lovkrav
 • Medansvarlig for oplæring af nyansat personale, varetage fælles introduktion og refleksion.  
 • Medansvarlig for udvikling af læringsmiljøet i klinikken
 • Deltage i udviklingsprojekter
 • Medansvarlig for oplæring og kompetenceudvikling af afdelingens plejepersonale

Derudover får du mulighed for, at præge funktionens indhold afhængig af dine kompetencer og kvalifikationer. Uddannelseskrav:  

 • Autorisation som sygeplejerske
 • Erfaring inden for sygepleje til den komplekse medicinske patient
 • Kandidatgrad i sygepleje (cand.cur), sundhedsfaglig kandidatuddannelse (cand.scient.san), master i klinisk sygepleje (MKS) eller anden relevant masteruddannelse.  

Har du lyst til at høre nærmere: 

Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Oversygeplejerske Louise Vestring, på telefonnummer: 21 57 26 46 eller mail: louise.vestring@rsyd.dk

Eller Klinisk sygeplejespecialist Trine Ladingkær på telefonnummer 24422315 mail: Trine.Ladingkaer@rsyd.dk

Løn- og ansættelsesforhold: 

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem DSR og Danske Regioner. Stillingen er omfattet af Ny Løn, der betyder, at vi drøfter gensidige forventninger til lønniveau ved ansættelsessamtalen. 

Ansøgning: 

Din ansøgning stiles til oversygeplejerske Louise Vestring og sendes elektronisk via linket nedenfor. 

Ansøgningsfrist den 26.1.2020 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler afholdes 30.1-2020.

Vi glæder os til at læse din ansøgning.