Jobbet "Seniorforsker i Fælles Beslutningstagning" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Dit næste skridt

Center for Fælles Beslutningstagning, Vejle Sygehus, søger en akademisk medarbejder til forskning i fælles beslutningstagning og implementering på regionalt niveau

Vi søger en medarbejder på akademisk niveau med betydelig forskningsbaggrund. Du skal være scenevant indenfor implementeringsforskning og være i stand til at formidle forskning ud over kanten og helt ind i den kliniske praksis. Vi lægger vægt på, at du har stor erfaring med at skabe synlige resultater, og kan arbejde målrettet med at forankre dine forskningsresultater. Det er centralt, at du har lyst til at arbejde selvstændigt i den fælles opgave, vi har med at implementere og udvikle fælles beslutningstagning i Region Syddanmark.

Hvem er vi?

Center for Fælles Beslutningstagning arbejder med en praktisk tilgang til begrebet ’fælles beslutningstagning’, og vores opgave er først og fremmest at udvikle værktøjer og tilgange, der kan hjælpe patienterne med at beslutte, hvilken behandling, der er den rette for dem.

Centeret har arbejdet med forskning i fælles beslutningstagning siden 2014. I 2019 igangsatte Region Syddanmark en stor implementeringsopgave af fælles beslutningstagning på alle Region Syddanmarks sygehuse. Denne nye opgave medfører, at vi står overfor at skulle løfte os fra en hidtidig hovedsagelig forskningsindsats og over i et forbedrings- og implementeringsspor.

Det åbner muligheden op for at vi kan forske i implementering af fælles beslutningstagning i en klinisk virkelighed. Til denne opgave mangler vi en seniorforsker som har erfaring i at forske i og stille skarpt på de processer, interaktioner, relationer og handlinger, som medfører at et koncept bliver succesfuldt implementeret.

Selvstændig opstart af forskningsområde

Opgaverne bliver mange og forskelligartede, og skal alle udføres på et højt niveau med afsæt i patienters og pårørendes hverdag. Du bliver en del af et center forankret i Vejle, men du skal selvstændigt opstarte et forskningsområde indenfor implementeringsforskning.

Vi kendetegnes ved at have et uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kolleger, hvor vi lægger vægt på en god omgangstone, faglig sparring og høj kvalitet i opgavevaretagelsen.

Hovedopgaverne vil blive:

 • Du skal medvirke til på sigt, at forskningsresultaterne bruges til at løfte implementeringsindsatsen i Region Syddanmark op i verdensklasse
 • Du skal udarbejde og eksekvere en forskningsplan indenfor implementering af fælles beslutningstagning
 • Du får hovedansvaret for forskning i implementeringen af fælles beslutningstagning i Region Syddanmark sammen med andre forskningsopgaver indenfor området fælles beslutningstagning
 • Du skal være specialisten i forskningen af implementeringsprocesser, herunder udvikling af metode, design af dataindsamling, indsamling og analyse af de kvalitative og kvantitative data, samt rapportering på resultaterne af forskningen
 • Rådgivning af de andre medarbejdere i centret samt andre relevante aktører om implementeringsprocesser samt formidling af forskningsresultater på alle niveauer
 • Undervisningsaktiviteter, publikationer og fondsansøgninger indenfor fælles beslutningstagning

Kravene til stillingen matcher dens vigtighed

Vi søger derfor en person der:

 • Er en excellent og scenevant kommunikator skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk
 • Har dokumenteret klinisk og forskningsmæssig erfaring med implementeringsforskning samt meget gerne med fælles beslutningstagning
 • Viden om effektmåling af fælles beslutningstagning er en fordel
 • Har dokumenteret erfaring i forskningsformidling i tværfaglige fora på nationalt og internationalt niveau
 • Har relevant erfaring indenfor projektledelse
 • Kan demonstrere erfaring med fondsansøgninger
 • Kan fremvise en relevant publikationsliste på internationalt niveau
 • Kan arbejde selvstændigt på et højt akademisk niveau
 • En sundhedsfaglig baggrund er en fordel, men ikke en betingelse

Ansøgningsfrist, tiltrædelse og samtaler

Ansøgningsfrist den 24. januar 2020 med tiltrædelse 1. april 2020 eller efter aftale. Vi afholder afsættelsessamtaler den 17. februar 2020.

Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og relevant faglig organisation. Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed.


Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte:

Leder af Center for Fælles Beslutningstagning, Karina Dahl Steffensen, på 2177 0727 eller karina.dahl.steffensen@rsyd.dk.

Daglig leder af Center for Fælles Beslutningstagning, Karina Olling, på 5151 8696 eller karina.olling@rsyd.dk.

Funktionsbeskrivelsen kan ses her