Jobbet "Introduktionsstilling (8001-17-01-i-03), Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital" er udløbet

Region Nordjylland

Lungemedicin: Læger

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Bliv en del af et stærkt lungeteam.                                                                                             Lungemedicinsk Afdeling i Aalborg er i en udbyggende/omstrukturerende fase, for bedre at kunne imødegå behovet for lungemedicin i Nordjylland.
Vi ser lungemedicin som den perfekte blanding af klassisk medicinske opgaver og tiltagende invasive procedure med skopier, dræn og UL-undersøgelser. Vi vil bestræbe os på, at lære dig det meste.

Introduktionsstilling 8001-17-01-i-03 er ledig til besættelse snarest eller efter aftale ved Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Klinik ABK.

Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg, varetager opgaver med udredning, behandling og pleje af patienter med medicinske lungesygdomme. Der modtages såvel elektive som akutte patienter til indlæggelse. Den ambulante aktivitet er omfattende

Afdelingen har landsdelsfunktion inden for lungemedicin. Afdelingen varetager den regionale udredning af patienter mistænkt for lungecancer og har lokalsygehusfunktion for 250.000 indbyggere

Afdelingen indgår i speciallægeuddannelsen på alle specialiserede niveauer og deltager i klinisk undervisning af medicinske studenter. 
Lungemedicinsk Afdeling er beliggende i Medicinerhuset sammen med andre medicinske specialafdelinger.
Afdelingen har et Sengeafsnit, et dagafsnit og et ambulatorium.

Området er lægefagligt normeret med:
  • 1 ledende overlæge
  • 6 overlæger
  • 4 afdelingslæger
  • 6/7 læger i hoveduddannelse i medicinske lungesygdomme
  • 4 læger i introduktionsstilling
  • 5 læger i turnusstilling
Afdelingen har forvagtsfællesskab med medicinsk Gastroenterologisk Afdeling og deltager i modtagelse af patienter på Akut medicinsk modtageafsnit.

Der er gode muligheder for supervision og deltagelse i afdelingens forskningsprojekter. Der foreligger godkendt uddannelsesprogram.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Steffen Helmer Eg Kristensen på tlf. 97 66 47 32

Samtale afholdes i uge 5

Du kan læse mere om afdelingen på vores hjemmeside: http://www.aalborguh.rn.dk/Afsnit-og-ambulatorier/Lungemedicinsk-Afdeling
 
I henhold til Region Nordjyllands retningslinjer vil der blive indhentet referencer efter ansøgers samtykke