Jobbet "Nanortalik - Lægevikariater" er udløbet

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Dit næste skridt

 
Vil du være en del af en arbejdsplads med fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og behandling? Og vil du samtidig opleve Sydgrønland?
 
Vi søger lige nu to lægevikarer til vores sundhedscenter i Nanortalik i perioden 9 Juni 2020 – 30 Juli 2020. Derudover fra 8 September 2020 - 29 Oktober 2020
 
Tæt samarbejde og sundhedsfremmende
Sundhedsvæsenet i et Grønlandsk distrikt, som Nanortalik, er først og fremmest rettet mod sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. Funktionerne udgår fra sygehuset og tilbydes samtlige distriktets beboere, uanset om de bor i by eller bygd. Funktionerne udføres i et tæt samarbejde imellem læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker og det lokale personale, og arbejdet kræver i mange tilfælde tolkebistand.
Størstedelen af lægernes arbejdstid går med almen medicin i ambulatoriet, og der er daglig adgang til laboratorium og røntgen. 
Overlægerne på DIH i Nuuk og rejsende speciallæger f.eks. indenfor specialerne øjen-, ØNH- og dermatologi er tætte samarbejdspartnere.
Vil du prøve kræfter med Grønland, eller længes du efter at komme tilbage til Grønland, så ser vi frem til at modtage din ansøgning!
  
Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.
 
Løn og ansættelse
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Læge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.
 
Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.
 
Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl
 
Ansøgningsfrist: 17 februar 2020
Ansættelsessamtaler afholdes løbende
 
Kontakt
Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Efraim Olsen på tlf. (+299) 64 22 11 eller på e-mail: EFAO@PEQQIK.GL  
 
Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til PERSONALE@PEQQIK.GL
 
Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.