Jobbet "Specialpsykolog til udredningsteamet i Lokalpsykiatri Vejle" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Vestre Engvej 51B, 5, 7100 Vejle

Dit næste skridt

Specialpsykolog  til udredningsteamet i Lokalpsykiatri Vejle

Der er tale om en fast specialpsykolog stilling på 37 timer ugentligt pr. 1.3.2020.

Udredningsteamet ser henviste ambulante patienter til vurdering, der ikke ud fra henvisningen kan afklares i forhold til målgruppe og indplacering i de forskellige behandlingsteams i de 3 Lokalpsykiatrier tilknyttet Psykiatrisk Afdeling Vejle.  

Udredningsteamet består af (special)psykologer, (special)læger, specialsygeplejersker og lægesekretær og der er tilknyttet socialrådgiver. Teamet er delvist placeret i Lokalpsykiatri Vejle og i Lokalpsykiatri Kolding. Teamet har videokonference 3 x ugentligt. 

Vi søger en uddannet specialpsykolog. Der ønskes erfaring og kompetencer i forhold til psykiatrisk udredningsarbejde og differential-diagnostik generelt. Herudover vil erfaringer med udredning af neuro-kognitive lidelser være en fordel.

 Dine opgaver i Udredningsteamet vil primært bestå af:

 

 • Bidrage til at udredningsretten opfyldes  
 • Gennemføre førstegangssamtaler med ny-henviste patienter 
 • Optage anamnese/udarbejde primærjournal 
 • Varetage yderligere psykopatologisk differential-diagnostisk udredning 
 • Anvende relevante udredningsværktøjer efter behov som f.eks. PSE og DIVA 
 • Anvende kognitive tests efter behov, primært WAIS-IV 
 • Udarbejde behandlingsplan mhp. forløb i behandlingsteam.  
 • Afslutte patienter med forslag til interventionsplan i primærsektor/kommunalt regi efter vurdering og rådgivning  
 • Deltage og bidrage i teamets tværfaglige konferencer
 • Varetage koordinerende opgaver i teamet 
 • Deltage i teamets udvikling 
 • Indgå i afdelingens undervisningsforum for psykologer og læger 
 • Indgå i supervisionsfora efter behov. 
 • Indgå i afdelingens psykologfaglige forum. 
 • Deltage i den interne kriseintervention ift. medarbejdere 
 • Fremmøde i Lokalpsykiatri Vejle

Løn og ansættelsesvilkår i.h.t. gældende overenskomst. Desuden findes supplerende forhåndsaftaler for specialpsykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark. 

Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 21.1 kl. 12

Ansættelsessamtaler afholdes: Fredag d. 24.1 om formiddagen

Du er velkommen til at kontakte funktionsleder og specialpsykolog Ole Nielsen Tlf.:9944 7884 for yderligere informationer.