Jobbet "Afdelingslægevikariat" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Ved Gastroenheden, kirurgisk sektion, søger vi en afdelingslæge i et 1-årigt vikariat fra 1. april 2020.
Afdelingslægen vil indgå i vores colonkirurgiske team, med særlig fokus på robotkirurgi.

Om dig:

  • Speciallæge i kirurgisk gastroenterologi 
  • Interesse for akut kirurgi og den kritisk syge kirurgiske patient, både ved initial udredning og behandling såvel operativt som postoperativt.
  • Operativt bredt funderet i det abdominalkirurgiske speciale.
  • Har dokumenteret forskningsinteresse
  • Har erfaring med robotassisteret kirurgi og speciel interesse i dette område

Vi forventer at du:

  • Handler rationelt og med overblik
  • Udviser høj faglighed og engagement
  • Har gode samarbejdsevner
  • Deltager i forskning og undervisning på afdelingen

Om afdelingen:
Gastroenheden er en kombineret medicinsk og kirurgisk enhed, der udreder og behandler patienter med gastroenterologiske og hepatologiske lidelser. Gastroenheden er opdelt i en medicinsk og kirurgisk sektion med separate sengeafsnit, men med fælles endoskopi - og ambulatoriefunktion.  Afdelingens optageområde er på ca. 425.000, hvilket gør den til en af de største i Danmark, med deraf følgende stort akutindtag.
Kirurgisk sektion varetager funktioner inden for benign øvre-kirurgi, benign og malign kolorektalkirurgi samt alle typer akut kirurgi inkl. ”mindre traumer”.

Arbejds- og ansvarsområde
Det forventes at afdelingslægen indgår organisatorisk i vores bagvagtslag og med øvrige funktioner i colongruppen.

Vagtforhold
Stillingen er tilknyttet akutteamet, og indgår i vagtarbejdet som Bagvagt-1, dvs. med 2 delt tilstedeværelsesvagt på afdelingen.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og foreningen af Yngre Læger.

Ansøgning stiles til Ledende overlæge Benedicte Wilson, Gastroenheden, Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. Ansøgningen ønskes udfærdiget i henhold til de 7 lægelige kompetencer.

Har du spørgsmål kan du kontakte ledende overlæge Benedicte Wilson på 38689914, benedicte.vibjerg.wilson@regionh.dk.