Jobbet "Er du speciallæge i patologi og brænder for både forskning og klinik?" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

Vi styrker forskningsindsatsen på vores afdeling og søger derfor en speciallæge i patologi, med lyst til en klinisk delestilling med 50 % forskning og 50 % klinisk patologi. I en klinisk delestilling vil du have muligheden for at igangsætte egenudviklede forskningsaktiviteter, eller indgå i allerede etablerede projekter.

Afdelingen arbejder med følgende organområder:

  • Gynækologi – især udredende og opfølgende diagnostik og vi varetager hele region Hovedstadens livmoderhalskræftscreeningsprogram, som står overfor implementering af nye retningslinjer i 2020.
  • Gastropatologi – cancerpræparater og rutinepræparater, således hele pakken, herunder screening, udredning, behandling og opfølgning. Vi har desuden en del medicinsk leverdiagnostik, samt cytologi fra pancreas ol.
  • Dermatologi – vi varetager prøver fra alle alment praktiserende læger i Region Hovedstaden og har således den vigtige udredende funktion på området.
  • Diagnostisk enhed, medicinsk afdeling ol. sender prøver mhp primær udredning, herunder fx hæmatologiske præparater, lunge og urincytologi
  • Molekylærpatologi cancer mutationsanalyser, HPV-diagnostik, methylering og andet der understøtter patologien  

Afdelingens forskning foregår inden for flere områder. F.eks. HPV, cervixcancer, screening, medicinsk lever og mave-tarm kræft. Afdelingen har en stor kontaktflade med mange internationale samarbejdspartnere blandt akademiske organisationer, hospitaler, biotek-virksomheder og internationale organisationer som f.eks. PATH og WHO/IARC.

Afdelingen arbejder med digitalisering og den dertil hørende automatisering. Blandt andet er der projekter undervejs omkring AI-drevet kliniske beslutningsstøtteværktøjer til brug ved molekylær cervix screening.  Digitaliseringen åbner muligheder for forskning og udvikling indenfor fx kunstig intelligens, neurale netværk, machine learning og lignende.

Rent praktisk forestiller vi os en fast fordeling af hele dage mellem forskning og klinik og afdelingen vil have fokus på at sikre, at dette kommer til at fungere i hverdagen.

Fanger noget af dette din nysgerrighed, så kontakt os. Vi tager gerne en snak om mulighederne pr telefon eller mail og du er selvfølgelig velkommen til at sende en ansøgning. 

Kvalifikationer: Speciallæge i patologisk anatomi og cytologi.

Løn- og ansættelsesforhold: Stillingen er til besættelse pr. 1. juli eller snarest derefter. Ansættelse som overlæge ifølge overenskomsten for overlæger mellem Danske Regioner og Overlægeforeningen samt mulighed for forhandling af lokalløn. Ansættelse som afdelingslæge følger overenskomsten mellem Danske Regioner og Yngre Læger samt mulighed for lokalløn. Hvis du har særlige ønsker i forhold til arbejdstid, tager vi gerne en dialog om og hvordan dette kan lade sig gøre.

Ansøgningen: Skal indeholde autorisationer (selvstændigt virke og speciallæge i patologisk anatomi og cytologi), motiveret ansøgning samt CV, hvor der indgår oplysninger om uddannelse, administrativ erfaring, undervisningserfaring og videnskabelig produktion, idet den faglige bedømmelse bl.a. vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer indenfor de 7 lægeroller.

Yderligere oplysninger: Om afdeling og stillingsindhold kan fås hos ledende overlæge Bettina Filtenborg-Barnkob tlf. 51364067/ e-mail: bfil0004@regionh.dk . Evt spørgsmål kan rettes til ovenstående eller overlæge Reza Serizawa tlf 38622940 eller mail reza.serizawa@regionh.dk

Ansøgningsfrist: 3/3-2020 kl 12.00, der påregnes samtaler i uge 11.