Jobbet "Radiograf søges til vikariat i Radiologisk Klinik, gruppe 3 og 7, Rigshospitalet. " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Stillingen er ledig fra d. 1. februar. til august 2020. Stillingen er på 37 timer/uge hovedsagligt med dagvagter i oplæringsperiode. Herefter skiftende vagter.

Gruppen er én af de otte velfungerende grupper, som radiografer og øvrigt plejepersonale er opdelt i. Gruppen varetager CT-undersøgelser, gennemlysning ved mave-/tarmundersøgelser, knogle-/thoraxrøntgen, tidsbestilling, og ultralyd. Til hvert undersøgelsesrum er der tilknyttet en superbruger.

Gruppen råder over tre 320 slice-scannere, som bruges til planlagte og akutte undersøgelser, hjertepatienter og -forskning i samarbejde med hjerteafdelingen. I forbindelse med de planlagte CT-scanninger benytter vi os af et selvstændigt forberedelsesrum til klargøring af patienterne (iv-adgang mv.).

Gruppe 3 består af 30 radiografer, 5 sygeplejersker, 8 sosu-assistenter/sygehjælpere, 1 sekretær og en gruppeleder.

Efter ansættelse har vi et 3-6 måneders oplæringsforløb, før man går i vagt. I vagt varetages funktionerne på tværs af grupperne, hvorfor oplæring i andre rum og modaliteter end gruppens egne, også finder sted.

Afdelingen byder på gode muligheder for faglig og personlig udvikling alt afhængig af interesser og evner.

Vi tilbyder:

 • alsidige arbejdsopgaver i en stor og dynamisk afdeling med et godt arbejdsklima.
 • dygtige og imødekommende kolleger og ledere.
 • stor fleksibilitet i tilrettelæggelse af vagter og ferie. Vi har fx to faste nattevagter.
 • velfungerende mono- og tværfagligt samarbejde.
 • gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • gode muligheder for deltagelse i kurser, både nationalt og internationalt.
 • ugentlig undervisning i vinterhalvåret.
 • personalegoder i form af bl.a. frugtordning og avis i weekenden.

Vi ønsker en radiograf, der er:

 • fagligt engagereret, selvstændig og har gå på mod.
 • arbejdsvillig og hjælpsom.
 • villig til at beskæftige sig med patientkategorier og undersøgelser, som man ikke ser andre steder.
 • teknisk interesseret og med flair for teknik.
 • socialt velfunderet.

Du er meget velkommen til at skrive en mail for flere oplysninger. Kontakt overradiograf Kim Madsen, kim.madsen@regionh.dk

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, for ikke ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem bl.a. Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner.

Ansøgning: modtages kun elektronisk via link, senest d. 19. februar 2020, kl. 12.00

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt d. 26.februar 2020.