Jobbet "Bioanalytiker til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, afsnittet for serologi- og molekylærbiologi, Herlev Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Vi har på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital en fast stilling som bioanalytiker ledig til besættelse per 1. marts 2020 eller efter nærmere aftale. Stillingen er normeret til 37 timer/uge.  

Stillingen vil være tilknyttet afsnittet for serologi- og molekylærbiologi og indebærer deltagelse i aften- og weekendvagtfunktion.

På Klinisk Mikrobiologisk Afdeling udfører vi mikrobiologisk diagnostik og rådgivning indenfor bakteriologi, virologi, serologi, parasitologi og mykologi for Herlev, Gentofte, Hillerød og Frederikssund Hospitaler samt den primære sundhedstjeneste indenfor optageområdet i Region Hovedstaden. Afdelingen er ansvarlig for den infektionshygiejniske rådgivning og fremstiller tillige bakteriologiske substrater og transportmedier. 

I vores afdeling arbejder vi målrettet og kontinuerligt mod at skabe et godt arbejdsmiljø, der bl.a. kommer til udtryk i gensidig tillid og respekt, god kommunikation og respektfuld håndtering af arbejdets udførelse.  

Den gode ”tone” værdsættes højt i afdelingen. 

I vores afdeling er kompetenceudvikling, i relation til faglig og personlig udvikling, forankret i afdelingens kultur og som afdeling arbejder vi hele tiden på at udvikle os efter de behov, der er.   

KMA er en moderne arbejdsplads, hvor vi gør brug af det nyeste teknologiske udstyr i laboratorierne, hvilket skal være med til at sikre analysesvar af høj kvalitet og medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø.  

 Arbejdsopgaver er bl.a. 

 • Udpakning og visitering af klinisk mikrobiologisk prøvemateriale    
 • PCR-baseret diagnostik heriblandt prøveforberedelse, DNA/RNA oprensning, PCR-opsætning, aflæsning og prøvebesvarelse 
 • Serologisk diagnostik
 • Klargøring af primere og prober 
 • Vedligeholdelse af apparatur og andet. 
 • Deltagelse i implementering af nye analysemetoder og oplæring af personale. 

Vi forventer 

 • at du er uddannet bioanalytiker. Kendskab til mikrobiologi, serologi og molekylærbiologi er en fordel. 
 • at du er god til at samarbejde, er engageret, fleksibel og har lyst til at lære. 
 • at du har flair for teknisk udstyr og har sans for orden og systematik.
 • at du er fortrolig med IT. 

Vi kan tilbyde 

 • et travlt og spændende arbejdsmiljø 
 • mange engagerede kolleger 
 • samarbejde med andre faggrupper 
 • medindflydelse og udviklingsmuligheder 

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Bioanalytikere og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konstitueret afdelingsbioanalytiker Betina Damm Jensen på tlf. 3868 9446. 

Du kan læse mere om afdelingen på: https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-mikrobiologisk-afdeling/Sider/default.aspx

 

Er du interesseret i at søge en stilling på KMA, så send en ansøgning via jobportalen.

 

Ansøgningsfristen er den 24. januar 2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler  forventes afholdt den 29. januar 2020. Invitation til samtale vil ske via jobportalen.

 

Ansøgning og CV sendes online via linket herunder.