Jobbet "Psykolog ved Lindrende Behandling, Herlev Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Vi kan tilbyde en stilling på 28 tim pr/uge.  pr. 1.3.2020 eller efter aftale.

 

Det er en stilling med ansvar og udfordringer samt udviklingsmuligheder såvel personligt som fagligt.

Vi har et inspirerende tværfagligt og uformelt miljø i en organisation med visioner for fremtidens palliation og lindrende behandling.

Lindrende behandlingsindsats er målrettet mennesker med uhelbredelig sygdom uanset diagnoser. Indsatsen er tværfaglig med fokus på livskvalitet og symptomlindring. Det er den enkelte patient og dennes pårørende, der er omdrejningspunktet for al behandling, som vi tilbyder. 

Lindrende Behandling består af et sengeafsnit med 6 sengepladser, samt en klinik med udekørende funktion i form af hjemmebesøg. Klinikken har ca. 180 patienter tilknyttet.

Kollegagruppen består af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, socialrådgiver og sekretærer. Udover dig er der ansat en anden psykolog.

Lindrende Behandling har en selvstændig områdeledelse, men er organisatorisk placeret under afdelingsledelse for Urinvejssygdomme.

Dine væsentligste opgaver vil være:

 • Yde psykologisk støtte og/eller terapi til patienter samt deres pårørende. Samtalerne foregår i ambulatoriet, sengeafsnittet eller ved hjemmebesøg. Du skal være indstillet på at have såvel individuelle samtaler som par- og familiesamtaler.
 • Medvirke til at sikre et hensigtsmæssigt og sammenhængende forløb for den enkelte patient.
 • Indgå i tæt samarbejde med øvrige personaler
 • Vejlede og støtte personale i håndtering af vanskelige patientforløb
 • Deltagelse i tværfaglige konferencer i sengeafsnit og i ambulatoriet
 • Medansvarlig for udvikling, planlægning og gennemførelse af div. undervisningsaktiviteter i afdelingen.
 • Medansvarlig for tilrettelæggelse og afholdelse af ”eftermiddage for efterladte”
 • Deltagelse i relevante møder og konferencer, herunder netværk for psykologer i palliation og onkologi I samarbejde med psykologkollega udvikler den palliative psykologfunktion

Kvalifikationer:

 • Cand. Psych., og autoriseret af socialministeriet. Det vil være en fordel, hvis du er specialist i psykoterapi, sundhedspsykologi eller psykotraumatologi
 • Har viden om og kan anvende forskellige psykologiske tilgange og metoder til patientarbejdet
 • Anerkende forskellige perspektiver og gå i dialog om de bedste løsninger set i patientens situation
 • Kritisk refleksion over egen praksis
 • Kan fokusere på ressourcer og muligheder
 • Har erfaring med og lyst til at formidle og undervise.

 Der lægges vægt på gode kommunikations-og samarbejdsevner samt evne til at bevare et professionelt overblik. Der lægges vægt på initiativ, engagement og fleksibilitet i forhold til patienternes store forskellighed og uforudsigelighed i deres sygdomsforløb

Vi kan tilbyde dig:

 • Stort selvstændigt ansvarsområde
 • Gode udviklingsmuligheder såvel fagligt som personligt
 • Metodefrihed og rig mulighed for psykologfaglig og tværfaglig sparring
 • Spændende og afvekslende opgaver med stor tværfaglig kontaktflade til både interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Dynamisk og innovativt arbejdsmiljø 
 •  Monofaglig- og tværfagligt supervision
 • At være en del af en arbejdsplads, hvor patienter og pårørende er i centrum og modtager et højt kvalificeret behandlingstilbud.

 Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen, herunder stillingbeskrivelse kan fås ved henvendelse til områdeledende overlæge Kristoffer Marsaa, direkte telefon 38 68 65 26, eller psykolog Dorthe Lippert 38 68 2901 eller via mail kristoffer.bastrup-madsen.marsaa.01@regionh.dk

 

Ansøgningsfrist 6. februar 2020 kl. 12

Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 8