Jobbet "Overlæge/ Erfaren afdelingslæge på Ortopædkirurgisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus." er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt

Ortopædkirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus søger en overlæge/ erfaren afdelingslæge pr. 1. april 2020 eller efter aftale. Funktionsområdet er indenfor skulder-/albuekirurgi.

Vi søger:
En overlæge/erfaren afdelingslæge med bred ortopædkirurgisk uddannelse og erfaring samt dokumenteret kendskab til skulder- og albuekirurgi.

Vagtforhold efter nærmere aftale. Det forventes, at du deltager på normal vis i bagvagtsfunktionen i afdelingen, men med hovedbeskæftigelse indenfor skulder-/albuekirurgien.

Vi forventer, at du kan deltage i og tage ansvar for:

  • Ortopædkirurgisk stuegang, ambulatoriefunktion, behandlingsindikationer og behandlinger indenfor skulder-/albueområdet
  • At du selvstændigt kan foretage artroskopisk undersøgelse og behandling af skulderled og har erfaring med protese kirurgi
  • At du har en vis erfaring med traumatologi indenfor skulder-/albueområdet og kan varetage osteosyntese af de mest almindelige frakturer
  • Læge- og studenterundervisning på forskellige niveauer samt undervisning af andre personalegrupper.
  • Afdelingens almindelige kliniske arbejde, uddannelse og udviklingsopgaver med fokus på kvalitetssikring og udvikling indenfor skulder-/albuekirurgien.

Vi tilbyder:

  • At du får mulighed for at indgå i afdelingens skulder-/albueteamAfdelingen har regionsfunktion for skulder-/albuekirurgi og varetager protesekirurgi
  • Videre udvikling samt oplæring indenfor disse områder i det omfang, du har behov herfor
  • Bred ortopædkirurgisk uddannelse, udvikling og kvalitetssikring indenfor skulder-/albueområdet

Lidt om afdelingen:
Afdelingen er placeret på to matrikler, Esbjerg og Grindsted. Esbjerg er primær akutfunktion, men også elektiv kirurgi. Grindsted er kun elektiv.

Afdelingen er en bredbaseret specialafdeling med stor traumatologisk funktion. Derudover er der funktion indenfor revisionskirurgi af knæ- og hoftealloplastikker, skulder-/albuekirurgi på regionsfunktion, håndkirurgi, fod-/ankelkirurgi, artroskopisk kirurgi og infektions- og amputationskirurgi.

Skulder-/albuesektionen er baseret primært i Esbjerg, men også ambulatorier og dagkirurgiske funktioner i Grindsted.

Afdelingen er normeret med ledende overlæge, 12 overlæger, 5 afdelingslæger, 3 1. reservelæger og 7 reservelæger.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger kan fås ved overlæge Inge Hvass på telefon 79 18 20 00 lokal 5066.

Ansøgning sker elektronisk.
Motiveret ansøgning, der forholder sig til de syv kompetenceområder og i videst mulig omfang dokumenterede kvalifikationer indenfor disse, sendes elektronisk. (Se skema)

Bedømmelse af ansøgere til stillingen finder sted i overensstemmelse med Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Syddanmark.

Ansøgningsfrist 14.februar 2020