Jobbet "Børnemodtagelsen HGH søger sygeplejersker til spændende akutte forløb" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Kom og vær med til at skabe tryghed for børn og unge

 

Vi er en Børnemodtagelse i rivende udvikling, og vi mangler dig i vores team, for at give den bedste pleje og behandling til de børn og unge, der kommer her. Vi søger i øjeblikket  fagligt engagerede sygeplejersker i blandede vagter 32 t/ugtl. og weekendvagt hver 2. weekend. Ansættelse 1/4-20 evt. tidligere.

Vores sygepleje er bygget op omkring begrebsrammen Fundamentals of Care (FoC), som bygger på at have patient og familie i centrum, og tage udgangspunkt i den enkeltes værdier og behov.  

Børnemodtagelsen modtager børn og unge i alderen 0-17 år med kirurgiske og medicinske sygdomme. Derudover modtager og behandler vi alle børn med småskader i alderen fra 0-2 år, som henvises til hospitalet.

Vi fungerer som en del af Region Hovedstadens 1813 funktion, hvorved vi har et stort patientflow og et højt aktivitetsniveau. 

Afsnittet medvirker til uddannelse af sygeplejestuderende på 1., 5. og 6. semester. Derudover har vi tilknyttet medicinstuderende, paramedicinere i praktik og ambulancebehandlerelever. 

Afsnittet ledes af en overlæge og en afdelingssygeplejerske.

 

Vi tilbyder:

En spændende og faglig udfordrende hverdag i et velfungerende tværfagligt team med triage-funktion og plejeansvarlige sygeplejersker. 

Tæt samarbejde med læger, sekretærer og samarbejdende afdelinger. 

Engagerede kollegaer, som er omstillingsparate og oplever faglige udfordringer som spændende og lærerige. 

Introduktion tilrettelagt ud fra individuelle behov i forhold til erfaring og kompetencer. 

Mulighed for indflydelse på arbejdets og arbejdstidernes tilrettelæggelse i forhold til afsnittets funktion og spidsbelastninger.

Fokus på kommunikation, kompetence- og kvalitets-udvikling samt et sundt lærings- og arbejds-miljø. 

Et bredt speciale med mulighed for fordybelse i specifikke fagområder.

Arbejde hver 2. weekend

 

Vi forventer at du: 

Har lyst til korte patientforløb, hvor tillid, tryghed, involvering og faglighed er i fokus.

Er åben, fleksibel og initiativrig. 

Er god til at samarbejde såvel mono som tværfagligt. 

Kan arbejde i 3 holdsskift.

Har lyst til en alsidig og omskiftelig hverdag. 

Har en stærk fagidentitet.

Trives i en travl hverdag, kan prioritere og har overblik.

Kan skabe tryghed til familier, der har behov for vores faglighed og ekspertise.

 

Ansættelsesvilkår: 

Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke ledende personale på sundhedskartellets område, indgået mellem sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings og Takstnævn. 

Samtalerne vil foregå i uge 9 mandag 24/2 og tirsdag 25/2 eller efter aftale.

Ønsker du at vide mere om stillingen, evt. komme ud og se afsnittet inden du ansøger, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Nicole Mönkemöller på tlf. 3868 9971.