Jobbet "Lægesekretærelever til en spændende sundhedsadministrativ uddannelse med opstart den 1. september 2020" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsengade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt

Som lægesekretær er du et vigtigt bindeled mellem patient, personale, læge, andre faggrupper og mellem de forskellige systemer i sundhedsvæsenet. I forbindelse med det gode patientforløb vil du bl.a. arbejde med koordinering, mundtlig og skriftlig kommunikation samt tværfagligt samarbejde.

Vi tilbyder dig uddannelsesforløb, hvor vi alle tværfagligt arbejder for den gode oplevelse for både patient og pårørende. Din ugentlige arbejdstid vil være 37 timer, der tilrettelægges i varierende vagter.

Du får passende variation mellem praktik og teori. Den praktiske del foregår på forskellige sygehusafdelinger, hvor du vil stifte bekendtskab med op til 4 forskellige specialer. Du bliver tilknyttet en elevvejleder i hver afdeling. Den teoretiske del foregår på Business College Syd, Mommark Handelsskole med fag som bl.a. anatomi og fysiologi, sygdomslære, kommunikation, sundhedsjura, kvalitet, arbejdspsykologi, IT og projektstyring. Der vil være skoleophold i 15-19 uger, og vi forventer, du bor på skolen i disse uger.

Optagelsesbetingelser https://www.uddannelsesnaevnet.dk/erhvervsuddannelser/kontoruddannelsen/laegesekretaer

Endvidere har vi minimumskrav til følgende kompetencer

  • Du skal stave og formulere dig i tale og skrift svarende til dansk på C niveau
  • Du skal tale og skrive engelsk på C niveau
  • Du skal kunne betjene IT på C niveau
  • Du skal kunne blindskrift

Personlige kvalifikationer: For at du trives med uddannelsen og jobbet er det vigtigt, at du er social og udadvendt i samarbejdet med patienter og kolleger. Du er som person positivt indstillet på og har let ved at tale med andre mennesker. Du er opsøgende, engageret og tager ansvar for egen læring. Du skal være serviceminded i ord og handling. Stort set alle opgaver løses ved hjælp af IT, så vi forventer indgående kendskab og tryghed ved brug heraf.

Ansøgning: Sendes elektronisk. Ansøgningsfrist er den 15. april 2020. Det er vigtigt, at ansøgningen vedlægges dokumentation for Folkeskolens Afgangsprøve, relevante eksamensbeviser eller seneste karakterblad, foto samt mobilnummer.

Skriveprøve: Udvalgte ansøgere indkaldes til skriveprøve.

Herefter udvælges ansøgere som vil gå videre til samtale hurtigst muligt derefter, men det KAN blive nødvendigt at ændre tidsplanen som følge af regeringens retningslinier omkring COVID-19. I så fald vil du blive orienteret pr. mail.

For yderligere information:

Om Business College Syd på http://www.bcsyd.dk/merkantilt-hovedforloeb/kontoruddannelser.html
Om Sydvestjysk Sygehus på http://sydvestjysksygehus.dk/wm227869

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte ledende lægesekretær Lene Marie Bossen på 79183225 eller ledende lægesekretær Carina Eg på 79182263.