Jobbet "Du har nu muligheden for at blive en del af teamet i sengeafsnit for Graviditet og Barsel" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B . Winsløws Vej 4, Indgang 55, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Vi søger sygeplejersker og jordemødre til faste stillinger i ”Sengeafsnit for graviditet og barsel. Barselsklinikken”

Tiltrædelse 1. april eller efter aftale.

 Vi tilbyder:

 • Et spændende speciale med fokus på høj faglighed og udvikling
 • Kompetenceudvikling i patientforløb i graviditet og barsel
 • Et afvekslende arbejdsfelt som rummer både sengeafsnit og ambulatorier
 • Samarbejde med engagerede og erfarne kollegaer
 • Et stærkt tværfagligt arbejdsmiljø, hvor åbenhed, respekt, humor og faglighed prioriteres højt
 • Arbejdstidstilrettelæggelse via ”Min Tid” og dermed indflydelse på egen vagtplan med weekend arbejde svarende til hver 3. uge

Dine arbejdsopgaver bliver at:

 • Udføre sygepleje og jordemoderfaglig omsorg til de gravide og nybagte familier med fokus på den sundhedsfremmende og forebyggende indsats for hele familien  
 • Skabe den gode relation med de gravide / den nybagte familie og de pårørende, så familien oplever helhed og kvalitet på en omsorgsfuld og respektfuld måde  
 • Sikre patientforløb der er baseret på høj faglig kvalitet og professionalisme
 • Tage aktiv del i at udvikle læringsmiljøet i afsnittet med fokus på faglig sparring og vidensdeling  
 • Deltage i pædagogiske opgaver ift sygepleje- og jordemoderstuderende
 • Tage aktivt del i afsnittets praktiske og driftsmæssige opgaver

Vi ønsker: 

 • En kollega der i handling og holdning formår at sætte patienten først
 • En kollega, som deltager aktivt i at bevare den gode tone og det gode samarbejde
 • En kollega med højt fagligt engagement, der har fokus på udvikling – både egen og afsnittets
 • En kollega der er fleksibel og har lyst til nye udfordringer    
 • En kollega der arbejder energisk og proaktiv i en uforudsigelig hverdag

 Præsentation af sengeafsnittet:

I sengeafsnittet for graviditet og barsel i Odense er der plads til 28 indlagte gravide og barslende kvinder. Vi har en ambulatoriefunktioner, der varetager pleje og behandling af patienter i graviditeten og i puerperiet i op til 7 dage efter udskrivelsen af mor og barn.      

Vi modtager såvel akutte som elektive patienter. Sygeplejen og den jordemoderfaglige omsorg stiler mod at styrke familien bedst muligt, så de under indlæggelsen opnår størst mulig egenomsorg og forældrekompetence, hvor nøgleordene medinddragelse og patientoplevet kvalitet er i fokus. Personalet arbejder ud fra en fælles regional ammepolitik, der tager udgangspunkt i WHO og Sundhedsstyrelsens anbefalinger.   

Vi er en stor tværfaglig personalegruppe bestående af sygeplejersker, sundhedsplejersker, jordemødre, sygeplejesekretærer og serviceassistenter. Vi har et tæt samarbejde med fødegangen og børneafdelingen. Afsnitsledelsen består af læge Christina Vinter og afdelingssygeplejerske Betina Vrist-Rønn.

Løn – og ansættelsesforhold:

Du refererer til afdelingssygeplejersken i afsnittet.

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Sundhedskartellet og Regionens lønnings og takstnævn. Region Syddanmark anvender prøvetid.

Der indhentes børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Nærmere oplysninger:

Du er velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Betina Vrist-Rønn

Betina.vrist-roen@rsyd.dk  / Mobil: 2329 2458

Ansættelsesudvalget består af afdelingssygeplejersken, stedfortræder for afdelingssygeplejersken og medarbejdere fra afsnittene.

Deadline for ansøgning: søndag den 16. februar

Ansættelsessamtaler: Vi holder samtaler i uge 8/9.