Jobbet "Afdelingsbioanalytiker til Fysiologisk Klinik, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Fysiologi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
En fuldtidsstilling som afdelingsbioanalytiker ved Hospitalsenhed Midt, Fysiologisk Klinik, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse fra den 1. maj 2020 eller snarest herefter.
 
Arbejdstiden er 37 timer om ugen, stillingen er vagtfri.
 
Om afdelingen
Fysiologisk Klinik er netop flyttet i nye lokaler i Akuthuset på Regionshospitalet Viborg.
Fysiologisk Klinik varetager et bredt udsnit af undersøgelsestyper inden for specialet, såvel inden for den klassiske fysiologi som inden for nuklearmedicin herunder PET. Således varetager afdelingen ultralydsundersøgelser af kar, lever-, hjerte- og nyrevene kateterisationer, diverse lungefunktionsundersøgelser, måling af blodtryk i fødder og hænder, døgnblodtryksmåling etc.
Foruden de klinisk fysiologiske undersøgelser foretages stort set samtlige nuklearmedicinske herunder diverse SPECT/CT og PET/CT undersøgelser, samt radioiodbehandlinger. Endelig udfører Fysiologisk Klinik DEXA scanninger (osteoporose) for Region Midtjylland.
Undersøgelserne foretages ligeværdigt af bioanalytikere og sygeplejersker.
 
Afdelingen deltager i uddannelsen af læger, bioanalytikere og sekretærer.
 
Om stillingen
Funktionsbeskrivelsen kan findes her
Vi kan tilbyde et spændende job med alsidige udfordringer, tværfagligt samarbejde og tæt patientkontakt.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Fysiologisk Klinik.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos
Ledende overlæge, dr.med. Jan Abrahamsen på telefon 78443355

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 23. februar 2020.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 9.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.