Jobbet "Afdelingsbioanalytiker til Team Amb, Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Hvis du er dygtig til personaleledelse, er løsningsorienteret, har blik for logistik og trives med at navigere i en travl og omskiftelig hverdag, så er du måske vores nye, stærke mellemleder. Kom og vær en del af vores lederteam – vi har en ledig stilling som afdelingsbioanalytiker til besættelse snarest muligt.

Om den ledige stilling

Klinisk Biokemisk Afdeling er organiseret i fem team – fire i Hillerød og ét i Frederikssund. Hvert team har tilknyttet en afdelingsbioanalytiker. Du skal stå i spidsen for Team Amb sammen med vores dygtige faglige koordinator på området. I har i fællesskab ansvaret for ambulatoriedriften i Hillerød, i Sundhedshuset Helsingør og for Mobillab (prøvetagning i hjemmet).

Team Amb er i høj grad vores ansigt udadtil. Den vigtigste opgave i teamet er patientkontakten, hvor vi stræber efter at give patienterne en god oplevelse, når de skal have taget blodprøver eller optaget EKG i et af vores ambulatorier eller med Mobillab.

I Team Amb er der ca. 30 ansatte – herunder både bioanalytikere, øvrigt sundhedsfagligt personale og sekretærer. Det bliver din opgave at bidrage til at fastholde en spændende og attraktiv arbejdsplads, sikre den strategiske fremdrift i teamet og løfte det præanalytiske område.

I et tæt samarbejde med de fire andre afdelingsbioanalytikere i Klinisk Biokemisk Afdeling kommer du bl.a. til at stå for optimering af arbejdsgange, vagtplanlægning, arbejdstilrettelæggelse, kompetenceudvikling og ferieplanlægning, så vores ambulatoriefunktion bedst muligt imødekommer patienternes behov samtidig med, at vores personale trives i et godt arbejdsmiljø. En stor del af opgaven handler om implementering og optimering af forskellige former for bookingsystemer på ambulatorieområdet.

Du kommer især til at beskæftige dig med personaleledelse og arbejdstidsplanlægning, men fordi du også kommer til at indgå i forskellige faglige teams, vil du ikke slippe dit fag helt – og det er noget af det, som er særligt for afdelingsbioanalytikerne på Nordsjællands Hospital. Dine opgaver varetages i et samarbejde med bl.a. afdelingsledelsen, overlæger, biokemikere, faglige koordinatorer og bioanalytikerundervisere.

Du kommer i høj grad til at være med til at tegne fremtidens ambulatoriedrift. I Helsingør skal et nyt, stort sundhedshus stå klar i 2021, og i den forbindelse bidrager Klinisk Biokemisk Afdeling med nytænkning og innovative løsninger i forhold til prøvetagningsambulatoriet og decentralt laboratorie. Et tilsvarende nyt sundhedshus forventes at blive etableret i Frederikssund, når det nye Nordsjællands Hospital står klar om få år. På det nye Nordsjællands Hospital indgår vi naturligvis også i det spændende arbejde med at skabe en helt ny Klinisk Biokemisk Afdeling med nye ambulatorieforhold.

Hvem er du?

Du skal være uddannet bioanalytiker med autorisation og gerne have en diplom-, master- eller kandidatuddannelse. Lederuddannelse er ikke en forudsætning, men du forventes som minimum at gennemføre regionens lederuddannelse. Det er en stor fordel, hvis du har erfaring med personaleledelse.

Desuden er det vigtigt, at du

  • Er god til at rumme forandringer.
  • Kan arbejde struktureret og holde hovedet koldt, også når du sidder med komplekse opgaver.
  • Er god til at sætte dig ind i og forstå andre faggruppers behov.
  • Er åben og imødekommende, fuld af gå-på-mod og godt humør.
  • Har gennemslagskraft, tager ansvar og kan udvise autoritet.
  • Arbejder lyttende og inkluderende.

Fordi vi er i en rivende udvikling med nybyggerier og nytænkning af prøvetagnings- og laboratoriefunktionen, er det vigtigt, at du tænker innovativt og gerne vil være med til at udvikle Klinisk Biokemisk Afdeling.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst med dbio. 

Om Klinisk Biokemisk Afdeling 

Klinisk Biokemisk Afdeling er en af Region Hovedstadens største klinisk biokemiske afdelinger og varetager biokemiske analyser for Region Hovedstaden i Planlægningsområde Nord. Afdelingen udfører blodprøvetagning og EKG-optagelser i Akutafdelingen, i ambulatorierne og på sengeafdelingerne på Nordsjællands Hospital (i Hillerød og Frederikssund) samt i Sundhedshuset i Helsingør. Derudover kører vores bioanalytikere ud til patienter i eget hjem og på plejehjem. Desuden betjener Klinisk Biokemisk Afdeling praksissektoren i hele Nordsjælland, og vi huser CEK, som er Region Hovedstadens centrale enhed for kvalitetssikring af praksissektoren på laboratorieområdet. Samlet har vi over 1 mio. patientkontakter og udfører mere end 12 mio. analyser om året. Vi er ca. 190 medarbejdere.

Du kan læse mere om afdelingen på www.nordsjaellandshospital.dk/klinisk-biokemi.

Nordsjællands Hospital har en høj patienttilfredshed. Det er vi stolte af, og vi sætter en ære i at opretholde den tillid og tilfredshed, som patienterne har til os. Vores overordnede mål er, at vi vil være patienternes hospital – først og fremmest.  

Ansøgningsprocedure

Hvis du vil vide mere om stillingerne er du velkommen til at kontakte ledende bioanalytiker Bettina Friis Olsen, bettina.friis.olsen.01@regionh.dk / 23 74 69 39, eller afdelingsbioanalytiker Camilla Demuth Nielsen camilla.demuth.nielsen.02@regionh.dk / 48 29 75 56. 

Ansøgningsfrist søndag d. 23. feb. 2020. Vi forventer at holde samtaler løbende. 

Send din ansøgning, CV samt uddannelsesbeviser online via linket her på siden.