Jobbet "Jordemødre til Fødeafsnittet" er udløbet

Region Midtjylland

Kvindesygdomme og Fødsler, Fødeafsnittet

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Jordemødre søges:
Til et graviditets og fødeafsnit, der er solidt lokalt forankret i et stærkt tværfagligt fællesskab i "Kvindesygdomme og Fødsler" på Regionshospitalet Horsens. En afdeling der kendetegner sig ved at være i vækst og ved at have et stærkt fokus på trivsel, kvalitet og udvikling
 
Vi har 1 fast stilling til besættelse 1/3 2020 samt 3 længerevarende vikariater. Mulighed for fuld tid i alle ansættelser, hvis det ønskes.
 
Vi ønsker jordemødre der:
 • er fagligt stærke, selvstændige og har et godt blik for opgaveløsningen – også i en travl vagt
 • reflekterer over egen praksis, trives med teamsamarbejde og har et godt indblik i egne styrker og svagheder samt lyst til selvudvikling
 • bidrager til en kultur, hvor et godt arbejdsmiljø og trivsel er et fælles ansvar
 • er mødestabile, trives med skiftende arbejdstider (dag, aften, nat og weekendarbejde), og er bevidste om deres ansvar for at få fællesskabet til at fungere.
Kan du se dig selv i det - så tilbyder vi dig:
 • En afdeling hvor alle medarbejdere får ansvar og medindflydelse
 • En afdeling med et godt kollegialt sammenhold, et godt arbejdsmiljø og fokus på at bevare dette.
 • En afdeling hvor der er en stærk tradition for teamsamarbejde. Både i forbindelse med det akutte arbejde, men også i forbindelse med kvalitetsarbejde, udvikling og arbejdsmiljø.
 • En afdeling hvor vi vægter det individuelle og fagligt meningsfulde patientforløb højt. 
Lidt mere om os:
 • Vi har 1 SSA, ca. 50 jordemødre, herunder konsultationsjordemødre, jordemødre med funktion i efterfødselsklinikken, jordemodersupervisorer og uddannelsesansvarlige jordemødre.
 • Du bliver ansat med vicechefjordmoder Kathrine Christiansen, der er leder af føde afsnittet, som nærmeste leder. I den obstetriske søjle i afdelingen er afdelingssygeplejerske Cecilie Bonderup leder for graviditetsområdet – herunder jordemoder konsultationerne og afdelingssygeplejerske Lene Ørnsholt er leder for "Afsnit for Mor og Barn"
 • Afdelingsledelsen i "Kvindesygdomme og Fødsler" af ledende overlæge Marie Storkholm, chefjordemoder Jeanette Ziska og oversygeplejerske Tina Pasgaard.
 • Der samarbejdes i det daglige med obstetriske læger, gynækologiske overlæger, hoveduddannelseslæger, læger i introduktionsstillinger og AP-læger samt sygeplejersker og jordemødre på vores tætte samarbejdsafdeling "Afsnit for Mor og barn", der varetager komplicerede barselsforløb herunder længere indlæggelsesforløb med for tidligt fødte eller små børn, der ikke længere har behov for indlæggelse på neonatal afdelingen i Aarhus.
 • Vi havde knap 2300 fødsler i 2019 og forventer et markant stigende fødselstal de næste 5-7 år  
 • Vi er et fødeafsnit uden tilknyttet børneafdeling men med et stærkt "set up" af jordemødre, gynækologiske og obstetriske læger og vores anæstesiafdeling omkring akut behandling af det nyfødte barn.
 • Vi har et formaliseret og velfungerende samarbejde med Aarhus Universitetshospital i forbindelse med den svært patologiske graviditet og det syge nyfødte barn/foster
 • Vi har jordemoderkonsultationer i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder.
 • Vi har 4 kendte jordemoderordninger som i samarbejde med konsultationsjordemødrene varetager omsorgen for vores niveau 3 gravide og varetager hjemmefødslerne.
 
Send dit CV og din ansøgning med uddybning af, hvordan du ser dig selv i vores afdeling, elektronisk via nedenstående link senest d. 16/2 2020. Man kan forvente besked om en eventuel indkaldelse til samtale d. 17/2 2020.  Ansættelsessamtaler afholdes d. 19/2 2020. Aflønning sker efter gældende overenskomst.
Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte leder af føde afsnittet Kathrine Christiansen eller chefjordemoder Jeanette Ziska
 
Vi glæder os til at høre fra dig

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.