Jobbet "Områdeansvarlig bioanalytiker for præanalyse til Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Silkeborg" er udløbet

Region Midtjylland

Blodprøver og Biokemi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
En fuldtidsstilling som områdeansvarlig for præanalyse er ledig til besættelse fra 1. marts 2020 eller efter aftale.
 
Stillingen er vagtfri og indebærer ansvar for:
 • Daglig drift af prøvetagningsambulatoriet
 • Prøvetagning på sengeafdelinger
 • Prøvemodtagelse og forsendelse
 • EKG apparater
 • Oplæring af nyansatte inden for området
 • Løbende kvalificering af bioanalytikere i området
 • Kontinuerlig udvikling af området til gavn for patienter og kolleger
Af øvrige opgaver kan nævnes:
 • Planlægning af arbejdsgange indenfor området
 • Vedligehold af dokumenter i området. Ved fælles dokumenter i samarbejde med områdeansvarlig i Viborg
 • Deltagelse i rutineopgaver i prøvetagning
 • Deltagelse i relevante mødefora
 • Kontakt til interne ambulatorier i Silkeborg
 • Håndtere afvigelser indenfor ansvarsområderne
 • Vareforsyning indenfor ansvarsområderne
Du skal kunne sige ja til, at du:
 • er uddannet/har autorisation som bioanalytiker
 • har stor erfaring indenfor præanalyse
 • er ansvarsbevidst og kan udfylde rollen som faglig leder
 • er åben og fleksibel til at lære og påtage dig nye opgaver
 • er omhyggelig og kvalitetsbevidst, også når det går stærkt
 • evner at planlægge, organisere og prioritere egne opgaver
 • har gode samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt
 • er servicemindet og interesseret i patienten
 • besidder humoristisk sans
Om afdelingen
Blodprøver og Biokemi, er en døgnbemandet serviceafdeling indeholdende både blodtypeserologiske og biokemiske laboratoriespecialer og dækker funktioner i hospitalsenhederne Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter. Afdelingen betjener ud over hospitalerne de praktiserende læger, institutioner og plejehjem i hospitalsenhedens optageområde. Det blodtypeserologiske laboratoriespeciale er fagligt en del af Blodcenter Midt.
 
Afdelingen beskæftiger ca. 150 medarbejdere fordelt på forskellige stillingskategorier og udfører samlet omkring 7 mio. analyser årligt.
 
Afdelingen inspiceres af Sundhedsstyrelsen og er akkrediteret efter DS/EN ISO 15189 og 22870.
Som afdeling løser vi vores fælles opgaver i en spændende, udfordrende og travl hverdag i et godt og trygt miljø, hvor vi prioriterer faglig kvalitet højt.
 
Se mere om afdelingen på hjemmesiden www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.
 
De fire hospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
 
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Der er tilknyttet funktionstillæg til stillingen.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Blodprøver og Biokemi.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsbioanalytiker
Inger Søvsø Nielsen tlf. 24679295.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest d. 19. februar 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 27. februar 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.