Jobbet "M/FAM i Svendborg søger medicinsk speciallæge, der brænder for uddannelse" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Baagøes Allé 15, Indgang 53, 5700 Svendborg

Dit næste skridt

Vi søger en engageret speciallæge til Medicinsk Afdeling M/FAM, der er en stor medicinsk afdeling. Stillingen ønskes besat med en speciallæge i lungemedicin. Er du speciallæge i andet medicinsk speciale, og har du stor interesse i uddannelse af læger, hører vi også gerne fra dig.

Afhængig af interesse/kvalifikationer for funktion som uddannelsesansvarlig vil stillingen kunne suppleres med medlemsskab af afdelingens uddannelsesgruppe, der i forvejen består af 3 uddannelsesansvarlige overlæger og 4 uddannelseskoordinerende yngre læger.

Den lungemedicinske funktion, der er en del af Medicinsk afd. M/FAM, består aktuelt af 13 senge på et fælles medicinsk sengeafsnit, samt et lungemedicinsk ambulatorium, hvor der på årsbasis er ca. 15.000 besøg.
I de lungemedicinske senge modtages patienter med bl.a. KOL, astma og respiratoriske infektions­sygdomme. En stue er indrettet som observationsstue forbeholdt patienter med respirationssvigt og behov for NIV- eller high flow-behandling.
I ambulatoriet ses et bredt udsnit af lungemedicinske specialepatienter, herunder KOL, astma, sarkoidose, tuberkulose, udredning for hoste og på mistanke om interstitiel lungesygdom samt søvnapnø. Der foretages pleuracentese, lunge-ultralyd, bronkoskopier incl. EBUS samt diverse lungefunktions­undersøgelser. Der er desuden telemedicinsk behandling i form af Hjemme-NIV samt KOL-kuffert til KOL-patienter efter udskrivelse. Afdelingen deltager i det regionale samarbejde om tuberkulose.
Der er et tæt samarbejde med Lungemedicinsk Afdeling J i Odense omkring udredning og behandling af astma og ILS, bronkoskopi og om fordelingen af diverse specialepatienter samt med Respirationscenter Syd omkring patienter med kronisk respirationsinsufficiens.

Om stillingen 
Dit primære arbejdsområde vil være det daglige kliniske arbejde i specialets sengeafsnit med 13 stationære senge, samt i det tilknyttede ambulatorium, hvor der udover bronkoskopi (inkl. EBUS) udredes og behandles uselekterede lungemedicinske patienter iht. Sundhedsstyrelsens specialeplan. I vagten vil du se akutte patienter i FAM.
Har du interesse i og brænder du for yngre lægers uddannelse, kan du blive en del af afdelingens uddannelsesgruppe, der i dag består af ledende overlæge, 3 uddannelsesansvarlige overlæger, samt 4 uddannelseskoordinerende yngre læger.    

Kvalifikationer 
Du er speciallæge i intern medicin/lungemedicin (eller andet medicinsk speciale) og kan varetage både akutte og kroniske problemstillinger. Herudover lægger vi vægt på, at du: 

  • kan arbejde selvstændigt og er faglig ambitiøs
  • har interesse for den medicinske patient    
  • er fagligt inspirerende og prioriterer patient- og pårørendeinvolvering både i ord og handling
  • har lyst til at bidrage til afdelingens fortsatte udvikling frem mod Svendborg Specialsygehus sammen med afdelingens øvrige specialer    
  • har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i tværfagligt samarbejde med høj faglighed som udgangspunkt
  • har lyst til at deltage i udviklings, forsknings og innovationsprojekter
  • deltager i undervisning af kolleger, lægestuderende og plejepersonale 

Medicinsk Afdeling M/FAM er en stor afdeling, som modtager uselekterede medicinske patienter. Afdelingen har i alt 9 afsnit fordelt på 2 matrikler, Svendborg og Nyborg.
FAM, der er en del af Medicinsk Afdeling M/FAM, er en fælles akutmodtagelse for hele OUH Svendborg Sygehus, hvor fødsler og prævisiteret akut kardiologi er undtaget. 
Afdelingen er normeret til i alt 80 senge (Medicinsk Sengeafsnit 28, Kardiologisk Sengeafsnit MK/KARMA 36) samt 16 senge i FAM. Optageområdet er på ca. 170.000 indbyggere. Der er årligt ca. 7.500 indlæggelser og 60.000 ambulante besøg. Afdelingens lægestab er normeret til 34 speciallæger og 42 uddannelses­søgende yngre læger. Der er i alt ansat 420 medarbejdere i M/FAM. 
Følgende specialer er repræsenteret i afdelingen: kardiologi, endokrinologi, reumatologi, gastroenterologi, infektions- og lungemedicin. Der er ambulatorier indenfor alle specialer inkl. Diagnostisk Center i Svendborg med undtagelse af Mave/tarmmedicinsk Ambulatorium, der er beliggende på sygehusenheden i Nyborg. 

Forskning  
I Medicinsk Forskningsafdeling, tilknyttet Medicinsk Afdeling M/FAM foregår der forskning på et højt nationalt og internationalt niveau med bl.a. flere ph.d. Afdelingen har en professor, forskningslektorer og aktuelt ph.d. studerende i reumatologi og kardiologi. Afdelingen er førende indenfor telemedicinske løsninger og har løbende udviklet og efterfølgende imple­menteret dette i klinisk praksis. 

Undervisning
Afdelingen har hoveduddannelsesforløb i 6 medicinske specialer og almen medicin samt speciallæger ansat i 8 intern medicinske specialer. Vi har KBU-læger og intern medicinske introduktionsstillinger. 
Vi deltager i undervisningen af medicin-, farmaci- og biomekanikstuderende fra Syddansk Universitet. Afdelingen har 3 uddannelsesansvarlige overlæger, samt 4 kliniske lektorer. 

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling, som er til besættelse snarest muligt. 
Ansættelsen er med vagtforpligtelse. Du skal forvente at indgå i den planlagte 16-skiftede medicinske bagvagtsfunktion i 2-holdsdrift med tilstedeværelsesvagt.

Hvis du har mere end 5 års beskæftigelse som speciallæge eller søger ansættelsen som uddannelsesansvarlig ovelæge, vil ansættelse kunne ske i henhold til overens­komst for overlæger indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger, kræver godkendt overlægebedømmelse.
Hvis du har mindre end 5 års beskæftigelse som speciallæge, vil ansættelse ske i henhold til overenskomst for underordnede læger indgået mellem Yngre Læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
Den faglige bedømmelse af dig vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetenceområder, der svarer til de 7 roller i speciallægeordningen.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Mette Worsøe på telefon 63 20 21 02, E-mail: mette.worsoe@rsyd.dk eller specialeansvarlig overlæge Irena Hammen på telefon 23 93 61 17, E-mail: irena.hammen@rsyd.dk.
Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae, samt publikationsliste. 
Ansøgningsfristen er 26. februar 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt efter nærmere aftale.