Jobbet "Afdelingsbioanalytiker til Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Blodprøver og Biokemi

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Har du lyst til et job som afdelingsbioanalytiker på en af landets førende klinisk biokemiske afdelinger, så er du måske lige den vi søger.

Afdelingen er organiseret i sektioner, hvor ledergruppen består af en afdelingsbioanalytiker, en biokemiker og en overlæge. Du bliver en del af ledergruppen i sektionen Hæmatologi, der har ansvaret for at udføre ca. 1 million analyser årligt fordelt på 8 forskellige udstyr. Udover dette hører prøvefordeling og rørpost under sektionen. Hæmatologi udgør sammen med sektionerne Kemi og Koagulation afdelingens 24-7 Laboratorium. Der er et tæt samarbejde mellem disse sektioner.

Hovedparten af patientprøverne analyseres på automatiseret udstyr, der er koblet på en transportbåndsløsning, hvor den præ- og post-analytiske prøvehåndtering er automatiseret. For størstedelen af analyserne anvendes applikationer udviklet af udstyrsleverandørerne.

Opgaver og ansvar
Afdelingsbioanalytikerens primære funktionsområde er knyttet til sektionen Hæmatologi. Denne sektion har ansvaret for analyser bl.a. indenfor hæmatologi og allergi. Det højtspecialiserede område inden for hæmoglobinopatier varetages af sektionen. Analyseteknisk anvendes i høj grad automatiseret flowcytometri, HPLC og immunkemi.

Der er tilknyttet 21 basisbioanalytikere til sektionen, heraf har fem funktion som specialister.
Sektionsledergruppen har et fælles ansvar for sektionens drift, herunder personale, faglig udvikling, samt ressourceforbrug. Sektionslederne supplerer hinanden med hver sin faglige kompetence og bidrager med hver sin forskellige profil ind i det fælles opgavefelt.

Sektionsledergruppens fælles ansvarsområder er blandt andet
 • at varetage ledelse i overensstemmelse med de holdninger og værdier, som hospitalets ledelsesgrundlag repræsenterer
 • at samarbejde om sektionens udvikling, herunder at aftalte mål og visioner gennemføres
 • sektionens daglige drift, herunder kvalitetssikring og svarafgivelse
 • udvikling af sektionens opgaver, herunder analyserepertoire, metoder og teknologi
 • behandling af afvigelser og udvikling af kvalitet
 • implementering og vedligehold af udstyr
 • styring af sektionens udgifter med regnskabsrapportering til afdelingsledelsen
Afdelingsbioanalytikeren har særligt ansvar for personaleledelse, for eksempel
 • at skabe læring, innovation og forbedringer gennem medarbejderudvikling, der matcher de fremtidige arbejdsopgaver
 • at sikre kompetenceudvikling og afvikling af udviklingssamtaler
 • at tiltrække, spotte og udvikle talenter
 • at rekruttere relevante kompetencer og tilpasse medarbejderstaben til de aktuelle og fremtidige opgaver
 • at sikre en professionel problemhåndtering, herunder beherske vanskelige situationer
 • planlægning og organisering af personaleressourcerne i overensstemmelse med patienternes behov
 • udvikling af en attraktiv arbejdsplads med udgangspunkt i de personalepolitiske retningslinjer, som er aftalt i MED-systemet med henblik på at skabe et godt og udviklende arbejdsmiljø
Kvalifikationer og kompetencer
 • uddannet bioanalytiker gerne med et solidt praktisk og teoretisk kendskab til sektionens analysemetoder
 • gerne relevant ledelsesmæssig uddannelse (f.x. diplomuddannelse) eller være villig til at uddanne sig inden for ledelse, og erfaring med personaleledelse eller lyst til at prøve kræfter hermed
 • gode IT-kundskaber på brugerniveau, og kendskab til Labka
 • har et godt overblik og evner at arbejde systematisk og effektivt – også med mange bolde i luften
 • bidrager til et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø, der virker udviklende og inspirerende indenfor sektionen og på tværs i afdelingen/hospitalet – tværfagligt samarbejde
 • er åben og ærlig og god til at dele viden
 • har et godt humør og masser af energi

Om Aarhus Universitetshospital, Blodprøver og Biokemi

Aarhus Universitetshospital er et af landets mest specialiserede hospitaler beliggende i Skejby.
Blodprøver og Biokemi er en af landets største laboratorieafdelinger med højt kvalificerede medarbejdere og moderne udstyr med laboratoriedrift døgnet rundt. Der er ansat mere end 330 medarbejdere ved afdelingen, herunder bioanalytikere, læger, biokemikere, molekylærbiologer, sekretærer, IT/økonomimedarbejdere og laboratorieteknikere.

Afdelingen varetager prøvetagning og analysearbejde på såvel basis-, regions- og højtspecialiseret niveau. Afdelingen udfører årligt ca. 13 mio. analyser og har ca. 1,5 mio. patientkontakter. Afdelingen er akkrediteret og opfylder akkrediteringskravene i ISO 15189 og ISO 22870. Afdelingen råder over avanceret analyseteknologi med både automatiserede analysesystemer samt mange forskellige typer specialiseret analyseudstyr, bl.a. HPLC, massespektrometri, flowcytometri, elektroforese systemer, blod-gasudstyr, koagulationsudstyr, udstyr til sekventering og mange former for mindre analyseudstyr (nær-patientudstyr), der er placeret på hospitalets kliniske afdelinger. Afdelingen bidrager med undervisning og uddannelse indenfor flere faggrupper og udfører forskning på et højt niveau. Afdelingen har et tæt samarbejde med hospitalets mange kliniske afdelinger, de biokemiske afdelinger i regionen, øvrige laboratoriespecialer og lægepraksis i Aarhus området. Dette betyder, at du vil få kontakt med mange forskellige faggrupper/områder, og bliver en del af et spændende fagligt miljø.

Du kan læse mere om Blodprøver og Biokemi og Aarhus Universitetshospital på www.biokemi.auh.rm.dk

Yderligere oplysninger om jobbet kan fås ved henvendelse til ledende bioanalytiker Kate Juul Strandgaard på katstran@rm.dk

Ansøgningsprocessen

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgning sendes via nedenstående link. Vedhæftet dokumentation for uddannelse, oplysning om referencer samt eventuelt andre relevante bilag.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag i uge 9.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.