Jobbet "Holmstrupgård, primært afdeling Fyrretoppen, søger medarbejder til 30 timers fast afløserstilling, pr. 1. april 2020" er udløbet

Region Midtjylland

Holmstrupgård Fyrretoppen

Reykjaviksgade 11, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Er du pædagog, ergoterapeut eller sundhedsfagligt uddannet? Er du interesseret i socialpsykiatri? Holmstrupgård, afd. Fyrretoppen, Brabrand søger pr. 1. april 2020 miljøterapeut til 30-timers fast afløserstilling – og måske er det lige præcis dig, vi står og mangler!

Holmstrupgård er et socialpsykiatrisk dag- og døgntilbud til unge i alderen 14-23 år med psykiatriske vanskeligheder. Holmstrupgård består af 7 døgnafdelinger samt intern skole, beskæftigelse, dagtilbud og udslusningstilbud. Vi tilbyder en helhedsorienteret pædagogisk og miljøterapeutisk behandling.

Afdelingen
Målgruppen er svært selvskadende unge. De unge kan have diagnosen personlighedsforstyrrelser, skizofreni, ADHD o.a. De unge er typisk indskrevet på Fyrretoppen i ca. 1 til 2 år, hvorefter de visiteres til andre tilbud evt. på Holmstrupgård.

Vi mener, at trivsel for både unge og ansatte er betinget af en høj faglighed, og at det er i sammenspillet mellem disse, at en positiv udvikling kan finde sted. Vi baserer vores arbejde på en miljøterapeutisk tænkning, som søger at balancere rammer og relation ligeligt. Du kan læse mere om Holmstrupgård og afdeling Fyrretoppen på vores
hjemmeside: www.holmstrupgaard.dk . Vi forventer, at du har læst på hjemmesiden og gjort dig overvejelser om den pædagogiske og miljøterapeutiske praksis.

Vi tilbyder:
 • arbejde med nogle spændende unge mennesker, der trives med struktur, stabilitet og autenticitet
 • at du bliver en del af en større organisation, hvor der er plads til at afprøve dine dristige pædagogiske tiltag, der tager meningsfyldt afsæt i målgruppen
 • løbende fokus på din faglige udvikling, i form af efteruddannelse, kursus og fokus på at implementere teori og praksis - bl.a. i form af en intern miljøterapi uddannelse
 • ugentlig supervision, behandlingskonference og personalemøde: Med fokus på at kvalificere praksis
 • en veletableret organisation, hvor robusthed er et fælles anliggende
 • en ledelse, der er tæt på og tilgængelig
 • en aktiv personaleforening

Vi ansætter dig, som:
 • har en relevant uddannelse (pædagog, ergoterapeut, SOSU-assistent eller sygeplejerske) og eventuelt erfaring med målgruppen
 • udviser indsigt i målgruppen og enten til samtale eller gennem erfaring kan vise, at du kan omsætte dette til praksis
 • har drivkraften til at være motivator og kan være udholdende, når de unge ikke kan
 • er loyal overfor den aftalte struktur og praksis
 • er empatisk, rummelig og søger at forstå den unges perspektiv
 • arbejder professionelt med personlig autenticitet
 • har erfaring med brugen af IT og har kørekort til personbil

Jobbeskrivelse
Hverdagen består i at understøtte de unge i at få en dagsstruktur, samt medvirke til at skabe et positivt miljø. Derudover er det praktiske arbejde i afdelingen ligeledes en del af den miljøterapeutiske indsats. Du vil skulle arbejde fortrinsvis aften og weekend.

Der er tale om en stilling på 30 timer ugentligt med ansættelse på Holmstrupgård. Der vil være mulighed for at supplere dine faste vagter med mere eller mindre akut/planlagte vagter. Du vil være fast tilknyttet Fyrretoppen, men i perioder, med evt. få indskrevne unge på Fyrretoppen, eller et stort arbejdspres på en af Holmstrupgårds andre afdelinger, kan det blive aktuelt, at du skal hjælpe til på andre afdelinger. Du vil skulle arbejde hver 2. weekend, og som udgangspunkt vil dine vagter være kendt minimum 4 uger forud.

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.


Ansøgningsfrist 19. februar 2020
Samtaler forventes afholdt 27. februar
Tiltrædelse 1. april 2020
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Torben
Bredgaard, tlf. 2067 7914
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.