Jobbet "FYSIOTERAPEUT TIL MEDICINSK SPECIALE, Sjællands Universitetshospital Køge" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Dit næste skridt

 

FYSIOTERAPEUT TIL MEDICINSK SPECIALE, Sjællands Universitetshospital Køge

Ønsker du et job på fremtidens hospital? Er du engageret fysioterapeut og brænder for patientbehandling som primær arbejdsopgave? Vi søger en fysioterapeut til en fast stilling på 37 timer ugentligt, med start 1. april 2020.

Ansættelsen er i Ergo- og fysioterapien på Sjællands Universitetshospital i Køge. 

Vi har brug for en kollega der sammen med os kan prioritere hverdagens arbejdsopgaver, og indgå i mono- og tværfagligt samarbejde omkring det helhedsorienterede behandlingsforløb. Du skal have interesse, og gerne erfaring og kompetencer indenfor det medicinske og mave/tarm kirurgiske speciale, hvor opgaver oftest vedrører respiratorisk- og funktionsmæssig vurdering og behandling. Da det medicinske felt spænder bredt og vi samtidig ønsker at kunne arbejde fleksibelt mellem specialer, er det væsentligt med en bred og solid fysioterapeutisk viden.

Som fysioterapeut i medicinsk gruppe arbejdes med korte og lidt længerevarende, strukturerede behandlingsforløb, og du er sammen med patienten og behandlingsteamet, med til at skabe overblik på patientens tilstand. Fokus er primært på selvstændig funktion og afdækning af genoptrænings og rehabiliteringsbehov. En af vore styrker er at være gode samarbejdspartnere til andre faggrupper i huset, hvor vi har og skal have patientforløbet i fokus, samtidig med solid faglighed og tværfaglighed for øje. Vi er fokuserende og opsøgende i forhold til muligheder for samarbejde, der højner kvalitet og effektivitet i patientens forløb. Vi er patientens ambassadør, er fleksible og omstillingsparate ift. nye opgaver der kan dukke op i løbet af dagen, og er gode til at samarbejde om en løsning.

Opgaven som fysioterapeut på et hospital er at være behovsafklarende for patientens selvstændige funktion i deres sygdoms- og videre behandlingsforløb. Her tænker vi både som patient på hospitalet og videre som borger i kommunalt regi. Vi skal være med til at tænke hele patientens forløb til ende og handle derpå, med vurdering, instruktion, hjælpemidler og vejledning i øvelser, der understøtter det gode patientforløb. Dette ofte med få kontakter til patienten, samtidig med at vi opfylder de nødvendige krav til den dokumentation, der følger patientens forløb.

Vi indgår i vagtordning, med arbejde ca. hver 8.-10. weekend og på enkelte helligdage. I vagten dækkes hele hospitalet og derfor skal alle kunne håndtere andre specialer end det man er ansat i, så som ortopædkirurgi, lungeterapi, basisvurderinger og tests. Dette hjælper vi dig med at blive klædt på til.

SUH Køge/Roskilde er et universitetshospital og vi har i fysio/ergoterapien fokus på udvikling. Vores kliniske forskningsenhed understøtter udviklingen af udviklings- og forskningsmiljøet i afdelingen i samarbejde med ledelse, specialeterapeuterne og terapeuterne i de enkelte specialer. I hverdagen vil du være en del af team der består af en hjælpemiddeludlevering, 25 fysioterapeuter og 9 ergoterapeuter, 2 afdelingsledere og en ledende terapeut. Der vil i de kommende år være et særligt fokus på udviklingen af det hospital SUH Køge, der efter planen skal stå klart i 2024. I den sammenhæng vil der være fokus på udvikling af kerneopgaven og afdelingens faglige arbejde, der kan sikre den kompetente og fremtidige opgavevaretagelse.

Kan du se dig selv i denne stilling så send os din ansøgning.

Ansøgningsfrist: søndag d. 16. februar

Samtaler afholdes: torsdag d. 20. februar  

 

Kontaktperson: Lilian Christensen,

Afdelingsterapeut

E-mail: lilchr@regionsjaelland.dk

Tlf. 23 32 62 10

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh