Jobbet "Fysioterapeut til Klassisk Neurologi, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt" er udløbet

Region Midtjylland

Neurologi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
En fast stilling som fysioterapeut ved Hospitalsenhed Midt, Klassisk Neurologi, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr.1.4.2020. Stillingen er på 32-37 timer pr. uge.

Om stillingen
Klassisk Neurologi, søger en fysioterapeut der har erfaring med det akutte neurologiske område, hvor undersøgelse og vurdering af almene neurologiske patienter er kerneopgaven.
 
Arbejdsopgaver som fysioterapeut vil være følgende:
 • Undersøge og vurdere neurologiske patienter i sengeafsnittet, primært almene neurologiske patienter
 • Bidrage til patientens plan for udskrivelse i tæt samarbejde med det tværfaglige team
 • Foretage ambulante undersøgelser og vurderinger
 • Udarbejde genoptræningsplaner
 • Dokumentere i i MidtEPJ
 • Indgå i et tæt anerkendende tværfagligt samarbejde om at skabe det sammenhængende patientforløb, hvor patienten er i centrum både i Neurologisk sengeafsnit samt i klinikken
Vi søger en fysioterapeut:
 • Der har erfaring med undersøgelse og vurdering af neurologiske patienter
 • Der har erfaring eller lyst til at indgå i et og respektfuld tværfagligt samarbejde, hvor patienten er i centrum
 • Der har lyst til og trives med korte patientforløb
 • Der har et sikkert personligt ståsted og faglig identitet
 • Der kan planlægge og prioritere arbejdet i samarbejde med monofaglige kollegaer, men samtidig er fleksibel ift. ændringer af dagens opgaver
Vi tilbyder:
 • En varieret hverdag med et højt fagligt niveau
 • Et speciale og en afdeling i konstant udvikling, hvor der konstant sker tilpasning og ændringer af arbejdsopgaverne og patientforløbene
 • Et godt tværfagligt samarbejde, hvor terapeuterne er en integreret del af Neurologisk afdeling
 • At du bliver en del af et team med 9 andre erfarne og engagerede terapeuter
 • En arbejdstid primært mellem kl.8-16.00. Weekendarbejde hver 6. uge i rul.
Om afdelingen/centret
Neurologi består af to afdelinger, Klassisk Neurologi og Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Klassisk Neurologi består af et sengeafsnit med 16 senge som er fordelt på 4 apopleksi hovedfunktionssenge og 12 almen neurologiske senge. Desuden består Klassisk Neurologi af et udgående apopleksiteam, et ambulatorium med en akutklinik, 10 specialklinikker og et neurofysiologisk afsnit. 

I Klassisk Neurologi er der ansat 5 fysioterapeuter og 5 ergoterapeuter, som varetager opgaverne i sengeafsnittet, det udgående apopleksi team og klinikken.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse (OBS undtagelser – jf. retningslinje vedr. indhentelse af børneattester).
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Neurologisk afdeling.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende terapeut Christina Rosengreen på tlf: 20435321

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest d. 20.2.2020. Der forventes at blive indkaldt til ansættelsessamtaler d.24.2.20 via mail, hvorefter samtalerne forventes afholdt d.26.2.2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.