Jobbet "Laboratoriekonsulent til CEK, Nordsjællands Hospital i Hillerød" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Er du bioanalytiker, og har du lyst til at være bindeled mellem de klinisk biokemiske afdelinger og de praktiserende læger og speciallæger i Region Hovedstaden? Vi har en ledig fuldtidsstilling som laboratoriekonsulent til besættelse 1. april 2020.

Om jobbet

Klinisk Biokemisk Afdeling på Nordsjællands Hospital huser CEK, som er Region Hovedstadens centrale enhed for kvalitetssikring af praksissektoren på laboratorieområdet.

Alle lægepraksis i Region Hovedstaden er knyttet til en klinisk biokemisk afdeling – enten Hvidovre, Bispebjerg, Gentofte eller Nordsjælland. Du skal være laboratoriekonsulent for praksis i ét eller flere af disse områder. Din base er hos CEK på Nordsjællands Hospital i Hillerød, men de praktiserende læger vil opfatte dig som repræsentant for den klinisk biokemiske afdeling, de selv er knyttet til.

Dine opgaver som laboratoriekonsulent består blandt andet i at:

  • tage på konsulentbesøg hos praktiserende læger og kvalitetssikre POCT-udstyr i lægepraksis
  • passe hotline-telefon, hvor du skal besvare spørgsmål fra praksis – herunder brug af rekvisitionssystemet WebReq
  • deltage i CEK’s møder – både interne og eksterne
  • undervise i blodprøvetagning og brug af WebReq
  • formidle viden fra de klinisk biokemiske afdelinger til læger og praksispersonale – og selvfølgelig også den anden vej fra praksis til de kliniske afdelinger
  • bidrage med udvikling af kvalitetssikring inden for praksisområdet.

Normalt ligger laboratoriekonsulenternes arbejdstid i tidsrummet 8-15:30, og du vil i høj grad selv tilrettelægge din arbejdsdag – selvfølgelig i samarbejde med de fem andre laboratoriekonsulenter og med hensyntagen til de faste opgaver i CEK. Vores laboratoriekonsulenter har mulighed for at låne en bil til at køre ud på praksisbesøg.

Hvem er du?

Du skal være uddannet bioanalytiker, gerne med diplomuddannelse – eller du skal være villig til som minimum at tage klinisk vejleder modul. Du skal have gode faglige kompetencer, og det er vigtigt, at du har gennemslagskraft over for det personale du møder. Erfaring fra klinisk biokemi er en fordel, men ikke et krav.

Vi søger en udadvendt, fleksibel og imødekommende person, der er parat til at yde en god service over for praksis, og som er fuld af gå-på-mod og godt humør.

Kommunikation i skrift og tale er en vigtig del af jobbet som laboratoriekonsulent, og du skal være god til at sætte dig ind i og forstå andre faggruppers behov.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst med dbio.

Om Klinisk Biokemisk Afdeling 

Klinisk Biokemisk Afdeling er en af Region Hovedstadens største klinisk biokemiske afdelinger. Vi varetager biokemiske analyser for Region Hovedstaden i Planlægningsområde Nord, og vi har adresser både i Hillerød, Frederikssund og Helsingør.

Vores kerneopgave er at levere hurtige analysesvar i rette kvalitet, på rette tid og rette patient. Vores fokus er derfor centreret om optimering af den daglige driftsopgave, så vi hele tiden medvirker til smidigere og hurtigere patientforløb.

Samlet har vi mere end 1 mio. patientkontakter, udfører over 12 mio. analyser om året og beskæftiger samlet knap 200 medarbejdere.

Du kan læse mere om afdelingen på www.nordsjaellandshospital.dk/klinisk-biokemi.

Ansøgningsprocedure

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte laboratoriekonsulenterne (tlf.: 48 29 22 00) eller ledende bioanalytiker Bettina Friis Olsen (mail: bettina.friis.olsen.01@regionh.dk eller tlf.: 23 74 69 39).

Du kan desuden læse mere om CEK på www.regionh.dk/laboratoriebetjening

Ansøgningsfrist 20. februar 2020 – og vi holder ansættelsessamtaler løbende.

Send din ansøgning, CV samt uddannelsesbeviser online via linket her på siden.