Jobbet "Bioanalytiker/laborant til molekylærpatologisk team på Patologiafdelingen, afsnit Næstved" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ringstedgade 79 A, 4700 Næstved

Dit næste skridt

Vil du være med til at levere molekylærpatologiske analyser, der understøtter patienternes targeterede behandling? Så har vi en ledig fuldtidsstilling som bioanalytiker/laborant i molekylærpatologisk team, Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital. 

Stillingsprofil

Vores nye kollega skal have erfaring med molekylærbiologiske analyser - og gerne erfaring fra patologispecialet.

Vi ønsker os en ny kollega, der har et stort fagligt engagement og lægger vægt på at arbejde kvalitetsbevidst og serviceorienteret. Dertil skal du selvfølgelig være omhyggelig, kunne arbejde selvstændigt og fleksibelt. Du er god til at samarbejde og bidrager gerne positivt til teamet.

Molekylærpatologisk team

Laboratorieenheden på afsnit Næstved er inddelt i fire teams. Molekylærpatologisk team består af bioanalytikere, laboranter, tre molekylærbiologer og ledes af en afdelingsbioanalytiker. Teamet arbejder på tværs og samarbejder med klinikerne i de afdelinger, som teamet betjener.

Afdelingen deltager i både interne og eksterne forskningssamarbejder og bidrager gerne med indlæg ved kurser og på internationale kongresser.

Vi har en moderne apparaturpark, der løbende udvides/fornyes. 

I teamet samarbejder vi om varetagelsen af følgende laboratorieopgaver: 

  • Præanalytisk arbejde: herunder skæring og selektion af formalinfikseret, paraffinindstøbt væv
  • DNA-/RNA-oprensning fra udstrygninger, cervixcytologiske prøver, blod og formalinfikseret, paraffinindstøbt væv
  • Molekylærbiologiske teknikker: for tiden bl.a. konventionel PCR, qPCR, ddPCR, Nanostring-hybridiseringer, NGS, MassARRAY
  • Kvalitetskontrol af analyseproduktionen
  • Kvalitetsudvikling
  • Analyse- og forskningsopgaver for nationale og internationale samarbejdspartnere
  • Vedligehold og rengøring af apparatur
  • Elektronisk databehandling i Patologisystemet

Patologiafdelingens organisering, profil og uddannelsesansvar

Patologiafdelingen på Sjællands Universitetshospital betjener alle regionens sygehuse, praksissektoren, privathospitaler og regionens tandlæger. Afdelingen deltager aktivt i bioanalytiker-, lægesekretær- og speciallægeuddannelsen. Afdelingen har pr. 1.4.2020 afsnit i Roskilde og Næstved, og skal inden for en kortere årrække samles på Sjællands Universitetshospital i Køge.

Patologiafdelingens afdelingsledelse består af den ledende overbioanalytiker og den ledende overlæge. De to afsnit ledes af en lokal afsnitsledelse.

Patologiafdelingen beskæftiger i alt 150 ansatte, heraf ca. 95 bioanalytikere og laboranter. Der er til afdelingen tilknyttet et professorat inden for molekylærbiologi. De tre molekylærbiologer arbejder på begge afsnit. Afsnit og afdeling har løbende ph.d. forløb.

I Næstved består afsnitsledelsen af den ledende bioanalytiker. Afsnittet er pr. 1.4.2020 derudover sammensat af 30 bioanalytikere/laboranter, heraf en afdelingsbioanalytiker, to bioanalytikerundervisere, tre faglige teamledere samt flere faglige superbrugere.

Endvidere er der to speciallæger, fem lægesekretærer og en kapelportør.

Vi tilbyder

Arbejde i en travl, alsidig og udviklingsorienteret afdeling med fokus på kerneopgaven. Alle har mulighed for at bidrage til beslutninger, vi hjælper hinanden, og vi arbejder også sammen om at opnå et godt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk.

Vores nye kollega vil naturligvis blive oplært efter et individuelt tilpasset program og vil blive tilknyttet en ´mentor´ fra teamet.

Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer pr. uge og vil kunne tilrettelægges fleksibelt i tidsrummet fra kl. 06.15-16.30.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og lokale aftaler med mulighed for forhandling af relevante tillæg.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, eller ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte Afdelingsbioanalytiker Mette Weidinger, tlf. 5651 4376 eller Molekylærbiolog Jens Ole Eriksen, tlf. 5177 9818.

Samtaler 

Har stillingen din interesse, skal ansøgning, CV samt relevante bilag sendes via linket i dette stillingsopslag.

Vi forventer at afholde samtaler på afsnit Næstved d. 20.- 21.2.2020.

 

Sjællands Universitetshospital arbejder med strategien Patienten er Alt. Strategien består af fire delstrategier: Vores Opgave, Vores Faglighed, Vores Forandring og Vores Arbejdsglæde. Indenfor hver delstrategi har afdelingen en række lokale mål der arbejdes med i 2020.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh