Jobbet "Vil du være afdelingssygeplejersken i vores nyetablerede sengeafsnit? " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt

Geriatrisk sengeafsnit G26, Bispebjerg Hospital søger en visionær, fagligt engageret, ambitiøs og dynamisk afdelingssygeplejerske, der kan varetage ledelse og drift af sygeplejen i sengeafsnittet, samt deltage i den sygeplejefaglige udvikling.

Stillingen ønskes besat den 1. april 2020.

Afsnit G26 er nyrenoveret og har været i funktion fra den 1. november. Det er indrettet demensvenligt, og i februar går vi i gang med at gennemføre et sygeplejeforskningsprojekt om forebyggelse af delir, som skal dokumentere, om de demensvenlige omgivelser har en effekt. I løbet er 2020 skal der rekrutteres frivillige til støtte for hospitalspatienter med demens eller anden kognitiv svækkelse. Dette er et tre-årigt projekt finansieret ved midler fra finansloven 2019.
Aktuelt er vi i gang med kompetenceudvikling af social- og sundhedsassistenterne, hvor sygeplejersker med klinisk specialfunktion og den kliniske sygeplejespecialist er centrale aktører.

Et engageret team
Afsnittet er en del af Geriatrisk og Palliativ afdeling, som består af tre sengeafsnit – to geriatriske og et palliativt samt et geriatrisk ambulatorium. Afdelingens funktion er at varetage den akutte og rehabiliterende pleje og behandling af patienter med multisygdom. Vi er et engageret team af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger, sekretærer, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Desuden er der tilknyttet studerende og elever.

Du kommer til at arbejde i en afdeling, hvor sygeplejen er karakteriseret ved høj faglighed, tværfagligt samarbejdet, stort engagement og omsorg for både patienter og pårørende, og ydes i en atmosfære præget af udvikling, respekt, samarbejde og arbejdsglæde. Dit personales kompetencer spænder fra den nyuddannede til den meget erfarne, som giver et godt samspil i personalegruppen.

Alt kan lade sig gøre
Vores grundindstilling er, at alt kan lade sig gøre, og vi er åbne over for vores patienters ønsker og behov. Vi lægger stor vægt på et højt fagligt niveau og prioriterer en god introduktion, uddannelse og undervisning i dagligdagen højt. Fagligheden kombineret med evnen og lysten til at samarbejde, kommunikere og ikke mindst til at være nærværende og omsorgsfuld er vigtige ingredienser i den daglige behandling af patienterne, og i den daglige ledelse af personalet.

Din profil
Du har en relevant sundhedsfaglig baggrund samt ledelseserfaring som afdelingssygeplejerske. Det er en fordel, hvis du har en formel lederuddannelse. Vi ønsker en leder, der er i stand til at skabe udvikling, og som er i stand til at implementere nye tiltag på en involverende måde.

Derudover har vi brug for, at du

  • Er en synlig og nærværende leder, som ser værdien i at være tæt på medarbejdere og patienter
  • Er tydelig i din kommunikation og anvender en anerkendende tilgang, som fremmer trivsel, samarbejde og det gode arbejdsmiljø
  • Har fokus på optimal udnyttelse af personalemæssige og øvrige ressourcer i forhold til visionen om effektive sammenhængende patientforløb
  • Du ser medarbejdernes potentialer og evner at få medarbejderne med i en kontinuerlig udviklings- og omstillingsproces, der peger fremad

Kan du se dig selv i stillingen, så tilbyder vi

  • En engageret og dedikeret tværfaglig personalegruppe med stor erfaring og faglighed
  • Et arbejdsmiljø med fokus på sparring, anerkendelse, respekt og tillid
  • Medindflydelse på udvikling af sygeplejen i et tæt samarbejde med sygeplejerske med klinisk specialfunktion og den kliniske sygeplejespecialist
  • Et meningsfuldt arbejdsfelt med plads til humor og latter
  • Planlagt introduktion til det faglige indhold, arbejdsgange og administrative opgaver
  • Netværk af afdelingssygeplejersker mhp sparring

Såfremt du ønsker vide mere om os og om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Birgit Villadsen på 24 46 26 28 eller e-mail birgit.villadsen@regionh.dk. Du er også velkommen til at komme forbi og hilse på.

Ansøgning fremsendes senest den 17. februar 2020 via link på denne side

Ansættelsessamtaler planlægges afholdt den 25. februar og evt. anden runde den 27. februar 2020.