Jobbet "Yngre læge, uklassificeret stilling af 6 måneders varighed til Allergisygdomme, klinik 1, Gentofte Hospital. Ansættelse snarest muligt" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Gentofte Hospitalsvej 15, 2900 Hellerup

Dit næste skridt

Om klinikken

Klinikken for allergisygdomme hører organisatorisk under Afdelingen for Allergi, Hud og kønssygdomme. Klinikken er den eneste med højt specialiseret allergifunktion i Region Hovedstaden. Klinikken består af et ambulatorium og et laboratorium. Klinikken modtager patienter (børn og voksne) indenfor hele det allergologiske sygdomsspektrum, overvejende lands-/landsdelspatienter med komplicerede allergologiske sygdomsforløb og behov for tværfagligt samarbejde. De højt specialiserede børneallergologiske patienter varetages i samarbejde med Herlev Hospital. Klinik for allergi har landsfunktion for udredning af patienter med allergiske reaktioner i forbindelse med operation og anæstesi, og denne funktion varetages i regi af Dansk Anæstesi Allergi Center (DAAC). Klinik for Allergi er en del af et murstensløst samarbejde (Dansk Allergi Center) med deltagelse af dermatologi, pædiatri, lungemedicin, øre-næse-hals, øjensygdomme, arbejdsmedicin og allergologi.

Klinikken lægger stor vægt på forskning og høj kvalitet i patientbehandlingen samt høj patientoplevet kvalitet, god kommunikation og et godt samarbejde.

Stillingsbeskrivelse

Den yngre læge skal overvejende varetage det kliniske arbejde med ambulante lægemiddelpatienter.

Vagtfri stilling.

Kvalifikationer
Vi søger en yngre læge med interesse for allergologi.

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte specialeansvarlig overlæge Lone Winther på telefonnummer 22 89 72 36, 36 eller mail:  lone.winther@regionh.dk.

 Ansøgning

Ansøgning, CV og autorisationsbevis sendes online via linket her på siden.

Ansøgningsfrist 21. februar 2020 kl. 12.