Jobbet "Bioanalytiker til Psykiatrisk Center Sct. Hans" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Boserupvej 3, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Vi søger en engageret Bioanalytiker med en solid erfaring inden for klinisk biokemi og blodprøvetagning.

Vi er en fantastisk afdeling med en uformel tone, bestående af 5 bioanalytikere, vikarer, en projektsekretær, en professor og en laboratoriechef. Vores patienter er inden for retspsykiatrien og patienter med dobbeltdiagnoser.

Laboratoriet er en del af Institut for Biologisk Psykiatri, der forsker i arvelige faktorer som årsag til psykiske lidelser. Vi udfører almindelige biokemiske analyser, screening af uriner for misbrugsstoffer, genetiske analyser, forskningsopgaver samt EKG og blodprøvetagning.

Vi forventer meget af hinanden. Vi tænker konstant, forandring og innovation, hånd i hånd med stabilitet. Vi er ikke bange for at tænke anderledes hos os er kommunikation og trivsel et fælles ansvar.

Hos os er målet at skabe værdi for patienten og samtidig stræbe efter gode dage. Vi er optaget af at gøre op med gamle vaner og arbejdstagerkultur. Vi synes, det er mindst lige så relevant og spændende at tale om forpligtelser, som det er at tale om rettigheder.

Dette stiller krav til alle ansatte om at indgå i løbende faglig og organisatorisk læring via udfordringer, sparring, modige samtaler, tilegnelse af ny viden, selvrefleksion og forbedret praksis.

Om dig

Du ved, at du er dygtig, og at du aldrig ved nok. Du deltager og bidrager engageret til fortsat faglig og organisatorisk udvikling. Du sætter pris på direkte og konstruktiv ledelse og bidrager med professionelt følgeskab. Du er tålmodig overfor patienterne og forstår vigtigheden af at behandle dem med respekt.

Ansættelsen er betinget af:

  • at du til enhver tid har en gyldig dansk autorisation
  • at du har gyldig arbejds- og opholdstilladelse, det vil sige, enten fordi du er dansk eller nordisk statsborger eller i øvrigt har opnået gyldig arbejds- og opholdstilladelse
  • at du har kørekort

Er du statsborger fra et EU/EØS-land er det en betingelse, at du har et gyldigt registreringsbevis fra statsforvaltningen.

Ansættelsesvilkår

Du er ansat med udgangspunkt med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Stillingen er vagtfri og til besættelse pr. 1. april 2020 eller derefter.

Løn- og ansættelsesvilkår er fastsat i henhold til gældende overenskomst for Bioanalytikere indgået mellem Danske Bioanalytikere og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgningsprocedure

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til laboratoriechef Mette Munk telefon 26926495.

Ansøgningsfrist senest den 1. marts 2020, kl.23:59.  Der kaldes løbende ind til ansættelsessamtaler.

Ansøgning, CV, uddannelsespapirer og andre relevante dokumenter sendes via linket på siden.