Jobbet "Erfarne jordemødre til rotationsstilling - Herlev Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Vi søger fire erfarne jordemødre, som ønsker at indgå i rotationsstillinger mellem fødegangen/fødeklinikken og svangre- barselsafsnittet med ansættelse 6 måneder hvert sted.

Stillingerne er som udgangspunkt 37 timer ugentlig med arbejdstid i skiftende vagter til ansættelse pr. 01.04.20 eller efter aftale.

Vi planlægger med, at I alle fire begynder på fødegangen. Efter 6 måneder flytter de to af jer på svangre- barselsafsnittet. Herefter skifter I så hver 6. måned. Men vi er åbne for, at I selv er med til at planlægge længden af disse perioder.

Vores patienter går på tværs af flere afsnit gennem graviditet, fødsel og barsel og vi ønsker med denne stilling at styrke patientforløb og overgange, samt give dig mulighed for at arbejde i hele jordemoderens virksomhedsområde.

Hvad optager os fagligt

Jordemoderfagligt har vi fokus på den normale fødsel og ønsker at styrke jordemoderens selvstændige virksomhedsområde. Vi åbnede 1. juni 2019 en fødeklinik på Herlev Hospital og arbejder med at udvikle denne samt blive dygtige til den normale fødsel. Desuden er vi en del af den regionale hjemmefødselsordning, og styrker denne indsats gennem jordemoderkonsultation og fødselsforberedelse.

Vi har særlig fokus på vores sårbare familier og har dedikerede jordemødre, sygeplejersker og læger, som arbejder med en målrettet indsats gennem graviditetstilbud, føde- og barselsplaner samt et godt tværsektorielt samarbejde med psykiatri, socialforvaltning og sundhedsplejerskerne i vores optageområde.

Hvordan er læringsmiljøet

Gennem løbende uddannelse, tværfaglig obstetrisk teamtræning, tea-time, gå-hjem-møder, daglige konferencer på fødegang og svangre- barselsafsnittet, sikrer vi høj faglighed og sunde mødre og børn. Vi er optaget af et godt tværfagligt samarbejde, gode relationer og gør os hver dag umage med at sikre et godt arbejdsmiljø og kollegaskab med ”makker-par” og mentorordning.

Vi prioriterer uddannelse og sender årligt flere medarbejdere på ALSO, IBCLC, familieuddannelsen Perinatal mental helbred. Vi arbejder med stor uddelegering af ansvarsområder ud fra særlige interesseområder.

Hvordan er de fysiske rammer

I 2020 flytter vi ind i det nybyggede Kvinde Barn Center, hvor arkitekturen skaber optimale rammer for gode patientforløb. Når gravid-, og fødemodtagelse, fødeafdeling, fødeklinik samt barsel- og svangerafsnit flytter i den nye bygning, giver det nye og spændende muligheder for vores måde at arbejde på, og vi er i fuld gang med at planlægge og træne nye arbejdsgange.  

 Vi har brug for dig

Vi håber, at du har lyst til at blive en del af vores team på Herlev, og at du vil bidrage med erfaring, nysgerrighed og ideer, som kan udvikle og skabe de bedste rammer for godt kollega- og forældreskab.

Du er velkommen til at kontakte os for en uformel snak eller kaffeaftale.

Du kan kontakte:

Chefjordemoder Vibeke Spring Lafrenz på tlf. 20366903

Vicechefjordemoder Louise Wentzel- Pedersen på tlf. 38688987

Vicechefjordemoder Dorte Engstrøm på tlf. 38689463

  

Ansøgningsfrist: 

23. februar 2020.

Samtaler afholdes: 

I uge 9.

 

Læs mere på:

https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/graviditet-og-foedsel/Sider/default.aspx