Jobbet "Visionær specialeansvarlig overlæge for endokrinologien på Hvidovre Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

Hermed opslås stillingen som specialeansvarlig overlæge ved Endokrinologisk sektion, Amager og Hvidovre Hospital (AHH) ledig til besættelse pr 1. april 2020 eller efter aftale.

 Stillingen

Vi søger en specialeansvarlig overlæge, der kan stå i spidsen for vores endokrinologiske gruppe af speciallæger og gennem denne gruppe sikre, at vores kerneområder og specialfunktioner fortsat udvikler sig. Den specialeansvarlige overlæge skal være en inspirerende og nytænkende leder for speciallæger og yngre læger. Væsentlige opgaver vil være knyttet til udvikling af den ambulante funktion, idet vedvarende tilpasning til den nuværende og fremtidige organisering af endokrinologien lokalt, regionalt og nationalt er vigtig. Der vil være mulighed for at forme stillingen i samarbejde med den ledende overlæge.

 Endokrinologisk sektion

 Vi driver et stort endokrinologisk ambulatorium, der udover traditionelle endokrinologiske ambulatorier, varetager en række særlige specialiserede funktioner samt et tæt samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen.

Endokrinologien har et sengeafsnit med aktuelt 22 senge. Afdelingen varetager endokrinologi på hovedfunktionsniveau og har bl.a. regionsfunktion for behandling af sjældne osteoporoseformer og bariatrisk kirurgi.

Endokrinologien har omfattende international forskningsaktivitet med et større antal PhD studerende indenfor diabetes og osteoporose. 

 Afdelingen

Endokrinologisk sektion udgør sammen med lungemedicin en nyetableret Lungemedicinsk og Endokrinologisk Afdeling, der således varetager områdespecialefunktioner indenfor endokrinologi og lungemedicin på matriklen i Hvidovre. Palliativ Enhed er en del af lungemedicinen.

Lægestaben omfatter aktuelt 1 ledende overlæge, 2 specialeansvarlige overlæger, 2 professorer samt 23 overlægestillinger, 4 afdelingslæger samt 23 reservelæger. Afdelingen deltager i hoveduddannelsesforløb indenfor alle begge specialer. Vi deltager tillige i studenterundervisningen.

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i både intern medicin og endokrinologi eller i intern medicin: endokrinologi. Der lægges vægt på en bred faglig profil, gode leder- og samarbejdsevner, forskningskompetence, og ikke mindst en personlighed med naturlig energi og autoritet.

Den specialeansvarlige overlæge samarbejder med afdelingsledelsen og øvrige mellemledere i afdelingen, ledelsen af Akutafdelingen og primærsektoren om at styrke og videreudvikle sammenhængende patientforløb. Den specialeansvarlige overlæge indgår i det kliniske lægefaglige arbejde med endokrinologisk diagnostik og behandling. Det forventes at overlægen deltager i forskning og kvalitetsudvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår vil være i overensstemmelse med organisationsaftalen mellem Region Hovedstaden og Foreningen af Speciallæger.

Overlægen indgår i en ca. 10 skiftet beredskabsvagt samt weekendtjeneste med stuegang i sengeafsnittet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos ledende overlæge, dr. med Steen Andersen, steen.andersen.03@regionh.dk, tlf. 3862 0550.

Motiveret ansøgning med beskrivelse af de 7 lægelige kompetencer fremsendes online via linket.

Ansøgningsfrist er 21.02.20 kl. 12.00