Jobbet "Fysioterapeut søges i fast stilling, 32-37 timer ugentligt ved sengeafsnit S6, de særlige pladser, afdeling for psykoser, AUH Psykiatrien i Skejby fra d. 01.04.2020" er udløbet

Region Midtjylland

AFP Sengeafsnit 6 Særlige Pladser

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Er du frisk og klar på nye udfordringer? Så er det dig vi søger. Vi søger en fysioterapeut, som har erfaring eller har lyst til at lære og dygtiggøre sig fagligt indenfor det psykiatriske arbejdsfelt med fokus på behandling, rehabilitering og misbrugsbehandling. Vi tilbyder introduktion og mentorordning. Vi har supervision hver 14 dag og faglig sparring daglig.
 
Afsnittet har plads til 16 patienter. Baggrunden er en beslutning i Folketinget i juni 2017, om at etablere 32 nye særlige pladser i Region Midtjylland.
 
Målgruppen for de særlige pladser er patienter med svære psykiske lidelser. Det er patienter, der ofte har misbrug, flere afbrudte behandlingsforløb bag sig og komplicerede sociale forhold og som kan have udad-reagerende adfærd.
 
Du vil indgå som kontaktperson for patienterne, derfor vil opgaverne være meget varierende. Vi arbejder patientinddragende og med fokus på den enkelte patient. Den tværfaglige rehabiliterende indsats for patienterne tager udgangspunkt i medicinsk behandling, en omfattende social indsats, med tilgange som den motiverende samtale, miljøterapi og nedbringelse af tvang, herunder implementering af Safewards.
 
Der er et tværfagligt team omkring den enkelte patient, hvor faggrupper indgår i et behandlerteam omkring patienten, og kan bruge deres faglige baggrund. Vi arbejder målrettet på at opnå gode sammenhængende patientforløb og det er med til at give os arbejdsglæde.
 
Afsnittet består af afdelingssygplejerske, læge, pædagoger, social-og sundheds- assistenter, fysioterapeut, ergoterapeuter, en socialrådgiver, en psykolog, sygeplejersker, en sekretær, en misbrugskonsulent, en kreativ medarbejder og der er et tæt respektfuldt tværfagligt samarbejde mellem alle.
 
Som fysioterapeut er der mulighed for at udvikle sig fagligt såvel som personligt og at få indflydelse på fremtidens psykiatri, idet vi befinder os i en tid med mange spændende udfordringer og forandringer. Vores dage kan se meget forskellige ud, men vi har en struktur som gør, at man kan arbejde fokuseret i et dynamisk miljø, hvor vi rummer meget syge patienter.
 
Vi forventer at du er engageret og kan lide at arbejde med patientforløb, hvor løsningen ikke altid er givet på forhånd. At du har gode kommunikative evner og samarbejdes kompetencer og kan arbejde målrettet og struktureret. Vi arbejder ud fra Regionens Midts tre værdier: Dialog, dygtighed og dristighed.
 
Der må påregnes blandede vagter og vagt hver anden weekend, med udsigt til at kunne ønske at arbejde hver tredje weekend i 12 timers vagter. Stillingen er betinget af tilfredsstillende autorisation og aflønnes i henhold til gældende overenskomst.
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Marianne Bomholt på tlf. nr. 29995440 eller 7847150 .
 
Ansøgningsfristen er den 21.02.2020 og ansættelsessamtaler afholdes i uge 9.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.