Jobbet "Specialpsykolog til SVP1, Psykiatrisk Afdeling Svendborg" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Baagøes Alle 25, 5700 Svendborg

Dit næste skridt

SVP1 er ét ud af tre psykiatriske døgnafsnit på Psykiatrisk Afdeling i Svendborg. Aktuelt fungerer afsnittet som lukket afsnit for alle patienter, der behøver indlæggelse under disse rammer, men fra september 2020 overgår afsnittet til at være et integreret døgnafsnit for patienter med psykoselidelser. I vores tilgang har vi stort fokus på det relationelle samarbejde med patienten i centrum. Endvidere lægger vi stor vægt på inddragelse af pårørende samt samarbejdet med vores ambulante team for psykoselidelser i Lokalpsykiatrien. Derudover arbejder vi kontinuerligt på nedbringelse af tvang, styrkelse af deeskalering og forebyggelse af vold, samt implementering af Safewards. 

Vi tilbyder:

 • Et spændende og udfordrende job med varierende opgaver, og hvor du kan være med til at implementere psykologisk viden og tænkning til patienter i psykiatrisk døgnbehandling.
 • Mulighed for faglig sparring, supervision og videreuddannelse.
 • Et godt arbejdsmiljø med tværfaglighed og tæt samarbejde, men også med monofagligt tilhørsforhold til afdelingens øvrige psykologer i form af bl.a. faste psykologmøder og supervision.

Vi ser gerne, at du:

 • Er uddannet specialpsykolog i psykiatri.
 • Er i stand til at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde.
 • Er fleksibel, robust, stabil og udviklingsorienteret.
 • Er indstillet på et til tider højt arbejdstempo.
 • Har interesse for, og meget gerne erfaring med, udredning og behandling af patienter med lidelser indenfor F20-området. 

Dine opgaver bliver:

 • Behandlingsopgaver i form af gennemgange, udarbejdelse af behandlingsplaner, opfølgende statussamtaler med indlagte patienter, udskrivelsessamtaler, udarbejdelse af henvisninger til relevante instanser, samt epikriser. Som en del af behandlingen tilbydes patienterne også fast psykoedukation; enten individuelt eller i gruppe.
 • Udredningsopgaver i form af diagnostiske interviews og psykologisk testning, når det vurderes relevant under indlæggelse.
 • Vejlednings-, supervisions- og undervisningsopgaver i et mindre omfang - både tværfagligt og monofagligt; herunder bl.a. konferenceledelse ved behandlingskonferencer.  
 • Tæt samarbejde med afsnittets behandlingsansvarlige overlæge og funktionsleder omkring afsnittets drift og arbejdsmiljø samt vedvarende udvikling og kvalitetssikring af behandlingen; herunder særligt nedbringelse af tvang og implementering af Safewards. 

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Ledende overlæge Rikke Schultz på tlf. 22 47 08 58, funktionsleder Malene Hoelstad på tlf. 99 44 96 26 eller uddannelsesansvarlig specialpsykolog & fagkoordinator Rikke Hellerstedt på tlf. 40 46 51 44.
 • Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 10, og vi glæder os til at høre fra dig.