Jobbet "Ledende oversygeplejerske til Ortopædkirurgisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

Amager og Hvidovre Hospital søger ledende oversygeplejerske til Ortopædkirurgisk Afdeling – en afdeling med nyskabende strategiske indsatser og forskningsprojekter, mange specialeområder og et godt arbejdsmiljø.

Som ledende oversygeplejerske bliver du en del af et lederteam, som i fællesskab med den ledende overlæge, skal sikre den nødvendige organisationsudvikling frem mod Nyt Amager og Hvidovre Hospital. Vi har i hospitalets lederteam fokus på udvikling af vores lederskab og vigtigheden af at skabe et ledelsesnetværk baseret på helhedssyn, åbenhed og tillid.

Opgaven 

Sammen med den ledende overlæge vil du få ansvaret for:  

 • At definere rammerne for det sammenhængende patientforløb og en høj behandlingskvalitet.
 • At tage de overordnede sygeplejefaglige beslutninger samt ansvaret for den løbende, faglige prioritering af arbejdsopgaver og ressourcer, og koblingen til de lokale og regionale strategiske indsatser.
 • At bidrage med faglig indsigt og nysgerrighed til den fortsatte udvikling af et meget aktivt forskningsmiljø både internt i afdelingen og på tværs af hospitalet. En stor del af forskningen har særligt fokus på at forbedre behandlingen og plejen af akutte patienter – både under og efter indlæggelsen.
 • At du som ledende oversygeplejerske sætter ledelsesmæssigt fokus på at styrke samarbejdet på tværs af afdelingens forskellige enheder, hospitalets afdelinger imellem og i samarbejdet med kommunerne.

Desuden ligger der en væsentlig opgave i personaleledelsen i forhold til rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere, systematisk og fokuseret intern kompetenceudvikling og kontinuerlig styrkelse af fagligheden.

Ortopædkirurgisk Afdeling

Ortopædkirurgisk Afdeling har en fælles vision: Vi vil være landets førende og mest dynamiske ortopædkirurgiske afdeling, med den største patienttilfredshed og den højeste personaletrivsel blandt afdelingens 360 ansatte.

Ortopædkirurgisk Afdeling er fysisk beliggende på Hvidovre matriklen, og har i alt 80 sengepladser fordelt på fire afsnit; tre afsnit med i alt 67 akutte senge og et elektivt 5 døgns afsnit med 17 senge. Årligt har ambulatoriet ca. 65.000 konsultationer, og der udføres ca. 8.500 operationer, hvoraf 3.000 er akutte, 2.000 er elektive og 3.500 er sammedagskirurgiske indgreb.

Specialeområderne er hofte- og knæalloplastik, artroskopisk kirurgi, børneortopædkirurgi, fod-ankel kirurgi, håndkirurgi og traumekirurgi i form af hoftefraktur, amputation og sår samt anden akut kirurgi.

Vi søger en ledende oversygeplejerske der:

 • Har en stærk faglig og ledelsesmæssig identitet, og formår at drive ledelse af ledere.
 • Har ledelsesværdier, der kontinuerligt styrer mod at sikre patientforløb af høj kvalitet.
 • Har organisatorisk forståelse og evne til at samarbejde på alle niveauer.
 • Har en tydelig kommunikation samt ledelsesmæssig gennemslagskraft baseret på en åben, involverende og anerkendende ledelsesstil.
 • Kan samle og lede en stor tværfaglig gruppe.
 • Har et stærkt fokus på betydningen af et attraktivt arbejds- og uddannelsesmiljø som grundlag for fastholdelse og rekruttering.
 • Har evne og flair for at skabe et attraktivt og udviklende samarbejde på tværs af afdelinger, og ikke mindst med de tværsektorielle samarbejdspartnere.
 • Formår at tilrettelægge en effektiv drift, økonomistyring og prioritering af ressourcer for en stor afdeling.

Løn- og ansættelsesvilkår

Har ovenstående vakt din interesse for stillingen så send en motiveret ansøgning og cv senest den 28. februar 2020, kl. 12.00.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsessamtaler er planlagt til den 11. marts 2020 og anden runde den 20. marts 2020. Kandidater der går videre til anden runde vil blive bedt om at gennemføre personlighedstest i perioden den 12. marts – 17. marts 2020.

Du er meget velkommen til at hente yderligere oplysninger hos vicedirektør Janne Elsborg på telefon 2513 6991 eller hos ledende overlæge Thue Ørsnes på telefon 2343 7071 samt på www.hvidovrehospital.dk og www.amagerhospital.dk 

Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos chefsekretær Maja Bruun Nybjerg på telefon 3862 2643 eller via mail maja.bruun.nybjerg@regionh.dk