Region Sjælland

Region Sjælland

Havnevej 5, 1., 4000 Roskilde

Overlæge med funktion i afsnitsledelse ved Psykiatrisk Klinik i Roskilde.

 

 

Psykiatrisk klinik Roskilde

Overlæge

 

Har du interesse for psykoterapeutisk arbejde?

 

Fast stilling som overlæge, med funktion i afsnits-ledelse, 30- 37 timer om ugen.

Stillingen er som udgangspunkt fuld tid, men timetallet kan drøftes ved ansættelse.

 

Psykiatrisk klinik betjener borgere i Roskilde, Greve og Lejre kommuner. Derudover har klinikken regionsfunktion for borgere med angst og personlighedsforstyrrelser fra hele Region Sjælland.

 

Psykiatrisk Klinik Roskilde har 1 overlæge i afsnitsledelse, 1 overlæge samt yderligere en speciallæge (aktuelt afdelingslæge). Den øvrige personalegruppe består af 2 lægesekretærer, 5 psykologer samt 4 sygeplejersker.

 

Afdelingssygeplejersken indgår sammen med overlæge i afsnitsledelsen.

 

 

Overlægestillingen.

 

I klinikken behandler vi patienter med ikke-psykotiske lidelser, primært patienter med personlighedsdiagnoser, angst, OCD og depression, i såvel hoved- som regionsfunktion.

Klinikken er uddannelses og-forsknings aktiv og har løbende tilknyttet studerende herunder også Ph.d. studerende.

 

Din arbejdsfunktion vil blive delt mellem udredningsarbejde og behandling. Herunder især differential diagnostik overfor psykotiske og depressive lidelser. Behandlingsarbejdet er i høj grad psykoterapeutisk, både individuelt og i gruppe.

 

Derudover forestår speciallægerne den ofte forekommende supplerende medikamentelle behandling.

 

Behandlingen af personlighedsforstyrrelser tager udgangspunkt i MBT, (mentaliseringsbaseret terapi), og består af elementerne psykoedukation, individuel terapi og gruppeterapi.

 

Den psykoterapeutiske behandling af angstlidelser, OCD og depression er primært kognitiv terapi med psykoedukation og eksponering, med bidrag fra de nyere kognitive metoder såsom ACT og mindfullnes.

 

Der er tæt samarbejde på tværs af teams.

 

Behandlingen følger den ramme der er angivet i Danske Regioners pakkeforløb.

 

Du vil få stor mulighed for at deltage i videreudviklingen af behandlingen i klinikken.

 

 

Lidt om din kommende arbejdsplads

 

Psykiatrisk Klinik Roskilde er en del af Psykiatrien Øst i Region Sjælland. Til Psykiatrisk Klinik er tilknyttet Sexologisk Klinik.

 

Psykiatrien har i alt tre sengeafsnit og Psykiatrisk Akut Modtagelse i Roskilde. Der findes distriktspsykiatri i Greve-Køge og Roskilde, to psykiatriske klinikker der behandler ikke-psykotiske tilstande, regionsfunktioner for henholdsvis angst, personlighedsforstyrrelse, skizofreni og andre psykoser samt dobbeltdiagnoser. Hertil kommer tre klinikker for henholdsvis Shared Care, Liaison og Selvmordsforebyggelse samt Distriktspsykiatri for Ældre.

 

Vi er et Universitetssygehus. Vi er forskningsaktive bl.a. inden for områderne: Personlighedsforstyrrelser og debuterende psykoser (OPUS). Forskningen foregår i samarbejde med den Psykiatriske Forskningsenhed.

 

Vi har fokus på evidens, kvalitetssikring og patientsikkerhed, og behandlingen er baseret på dialog og relationer i intensive behandlingsforløb.  

 

Der er i alt ansat ca. 25 speciallæger i Psykiatrien Øst, og vi gør meget både for den faglige udvikling og på det kollegiale område.

 

Der er til stillingen tilknyttet vagt, hvor overlægen vil indgå i en 13 skiftet vagt med rådighed fra bolig. Vagt kan reduceres, hvis det ønskes.

 

 

Det kan vi tilbyde

 • Et afsnit præget af en personalegruppe som vægter faglighed og udvikling højt
 • Et arbejdsmiljø præget af et godt tværfagligt- og lægefagligt samarbejde
 • Regelmæssig supervision og årlig personaletræning
 • Gode muligheder for efteruddannelse og forskning

 

Hvad ønsker vi af dig

 • At du er en engageret og fleksibel speciallæge i psykiatri med bred klinisk erfaring
 • At du har en psykoterapeutisk uddannelse og erfaring
 • At du har erfaring med behandling af ikke-psykotiske lidelser
 • At du har gode samarbejdsevner
 • At du har lyst til at indgå i den fortsatte udvikling af afsnittet bl.a. via erfaring med eller interesse for kvalitetsudvikling
 • At du opfylder Sundhedsstyrelsens syv kvalifikationskrav svarende til de syv lægeroller
 • At du indgår i undervisning af lægestuderende, læger under uddannelse samt uddannelse og supervision af andre faggrupper på lige god med de øvrige speciallæger
 • Ansøger skal have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum 5 år, efter opnået speciallægeanerkendelse.

 • Dispensation fra ovennævnte 5-årsregel kan i særlige tilfælde gives.Psykiatriledelsens dispensation er en betingelse for ansættelse.

 

 

 

Har du behov for flere oplysninger?

Kontakt ledende overlæge Psykiatrien Øst Michael Bech-Hansen på tlf. 23 44 66 21

 

Du kan læse mere om Psykiatrien Øst på www.regionsjaelland.dk/Psykiatri/behandlingssteder/Roskilde.

 

Du vil blive ansat efter overenskomsten indgået mellem Region Sjælland og FAS indgåede overenskomster.  

 

Vi indhenter straffeattest ved alle nyansættelser.

 

 

Samtaler afholdes hurtigst muligt herefter

 

 

Ansøgningen skal indeholde:

 

Ansøgning med oplysning om cpr.nr. eksamensår og resultat, tidligere ansættelse bør desuden indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de syv kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlæge stillinger, jfr. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning. 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Kontaktperson
  Michael Bech-Hansen
  mlb@regionsjaelland.dk
  58537540
 • Adresse
  Havnevej 5, 1., 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Leder
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2020
 • Regionens jobnr.
  008604
 • Quick-nr.
  388138
 • Ansøgningsfrist
  30-07-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Adresse
  Havnevej 5, 1., 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Michael Bech-Hansen
  mlb@regionsjaelland.dk
  58537540
 • Stillingstype
  Leder
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2020
 • Regionens jobnr.
  008604
 • Quick-nr.
  388138
 • Ansøgningsfrist
  30-07-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge med funktion i afsnitsledelse ved Psykiatrisk Klinik i Roskilde."

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.