Jobbet "Afdelingsjordemoder til afsnit for Fødsler, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Dit næste skridt

Har du lyst til at være afdelingsjordemoder på et mindre og særdeles velfungerende fødested med et rigtig godt læringsmiljø og et arbejdsmiljø med høj grad af respekt for hinanden? Så er denne stilling nok noget for dig! ​ 

Som afdelingsjordemoder fungerer du som nærmeste leder for medarbejderne i afsnittet Fødsler og i tæt samarbejde med chefjordemoderen er ansvarlig for afsnittets drift og udvikling. I afsnittet er der ansat jordemødre, social- og sundhedsassistenter samt sekretærer, i alt ca. 60 medarbejdere. Afsnittet Fødsler er en del af afdelingen Kvindesygdomme og Fødsler, og der er et tæt etableret samarbejde med afdelingen Børn og Unge (hvorunder Neonatal- og Barselsafsnittet er organiseret) samt med OP, anæstesien, sundhedsplejen osv.  

Hovedopgaver:

 • At være nærmeste leder for jordemødre, social- og sundhedsassistenter samt sekretærer, herunder varetage MUS- og omsorgssamtaler osv.
 • At fastholde og udvikle kvaliteten, herunder den patientoplevede kvalitet i det samlede patientforløb, at de gravide og fødende får omsorg og behandling af høj faglig kvalitet og at der ikke gås på kompromis med sikkerheden for hverken mor eller barn.
 • At fastholde og udvikle afsnittet som en attraktiv arbejdsplads med et godt psykisk arbejds- og læringsmiljø.
 • Fungere som arbejdsmiljøleder i afsnittet og herunder deltage i det tværgående samarbejde inden for arbejdsmiljøområdet.
 • At være ansvarlig for den daglige drift, og organisering af arbejdet.
 • Ansvarlig for rekrutteringsproces og indstillinger til ansættelser evt. i samarbejde med chefjordemoderen.
 • Ansvarlig for ressourceforbrug i afsnittet og medansvarlig for afdelingens samlede økonomiske ramme.
 • Ansvarlig for kommunikation af relevant information til medarbejdere, afdelingsledelse og øvrige samarbejdspartnere.
  Se i øvrigt stillingsbeskrivelse for afdelingsjordemoderen her! (link)
   

Vi forventer, at du:

 • Har en dansk autorisation som jordemoder og klinisk erfaring – gerne bred klinisk erfaring.
 • Har eller er indstillet på at få en formel lederuddannelse på minimum diplomniveau.
 • Har evne, vilje og lyst til ledelse. Det er en fordel, hvis du har erfaring med ledelse, men det er ikke et krav.
 • Er overvejende positiv, anerkendende og går op i medarbejdernes trivsel, herunder evner og prioriterer at følge op på psykisk belastende oplevelser.
 • At du anvender en delegerende og involverende ledelsesstil.
 • Er god til at kommunikere og evner at motivere til, igangsætte og fastholde den gode udvikling i afsnittet.
 • Er god til at prioritere, tænke tværfagligt og skabe overblik.
 • Er god til at lede processer og involvere medarbejderne.
 • Er løsningsorienteret og god til at finde kreative og praktiske løsninger.
 • Etablerer eller fastholder et tæt kendskab til det kliniske arbejde i afsnittet. 

 

Om afsnittet Fødsler, Sygehus Sønderjylland

Vi varetager ca. 1800 fødsler pr. år. Fødeafdelingen er placeret i Aabenraa og derud over er der jordemoderkonsultationer på 6 andre matrikler. Vi har udarbejdet en ”Aabenraamodel”, hvor vi stiler målrettet mod at undgå unødvendige indgreb og på at styrke mor, barn og familie. Vi har en høj faglig standard, en lav indgrebsfrekvens og en høj patienttilfredshed. Vi arbejder meget tværfagligt og har en høj grad af sparring både mono- og tværfagligt, og generelt et godt læringsmiljø. Desuden prioriterer vi et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor alle faggrupper viser respekt for hinanden og holder en god tone 

I afsnit for Fødsler varetages:   

 • Jordemoderkonsultationer med flere specialiserede tilbud samt fødsels- og forældreforberedelse 
 • Konsultation på Akut svangreafsnit samt omsorg for indlagte gravide
 • Fødsler samt opvågningsfunktion efter sectio
 • Barselsophold på sygehuset op til 24 timer p.p. og afholdelsen af barselsklinik på 3. dagen p.p. inkl. hørescreening
 • Endvidere varetages senaborter > 12. graviditetsuge

Der er koordinerende jordemødre 24/7 på fødegangen og to koordinerende jordemødre i primærsektor. Afdelingen har desuden en udviklingsjordemoder, en kvalitets- og udviklingskoordinator, en vagtplanlægger, to uddannelsesansvarlige og sekretærfaglig bistand tilgængelig. Der forventes tæt samarbejde med især chefjordemoderen og den specialeansvarlige overlæge, men også den øvrige ledelse. 

Lyder det spændende?    

Du er meget velkommen til at kontakte chefjordemoder Trine Andersen, tlf. 7997 2230, trine.andersen1@rsyd.dk og høre nærmere om stillingen. 

Løn- og ansættelsesforhold    

Løn- og ansættelsesvilkår aftales i forbindelse med ansættelsen og sker jf. overenskomst for ledende personale.

Ansættelsesstart 1. april 2020 eller snarest mulig.

Der vil blive indhentet reference inden ansættelse. 

Er du interesseret?    

Send en ansøgning til os via linket nedenfor.

Ansøgningsfrist 2. marts 2020, ansættelsessamtaler forventes afholdt 12. marts 2020.

Vi glæder os til at høre fra dig.    

Læs mere om os på nettet: http://www.sygehussonderjylland.dk/wm387900