Jobbet "Vikariat som vagtgående bioanalytiker ved Klinisk immunologisk afdeling, Roskilde blodbank" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
 

Ved Klinisk Immunologisk afdeling, Blodbanken Roskilde er følgende vikariat ledigt til besættelse.

Et vikariat som vagtgående bioanalytiker 37 timer pr. uge, er ledig til besættelse i perioden 01.08.2020 til 31.12.2020. Vikariatet er forbundet med deltagelse i afdelingens vagttjeneste, samt lørdag, søndag og helligdags arbejde.

Arbejdstider

Hverdage kl. 08.00 til 15.30

Vagt

Aften/natarbejde (hverdage): 15.15 til 23.00 og derefter rådighedsvagt fra bolig/vagtværelse fra kl. 23.00 til 08.00

Weekend og helligdage

08.00 til 15.30 og derefter rådighedsvagt fra bolig/vagtværelse fra kl. 15.30 til 08.00

 Arbejdsopgaver

 • Et arbejdsområde der omfatter funktioner i forbindelse med laboratorieanalyser, relateret til blodtransfusioner af patienter

 • Vagter efter oplæring i eksisterende rulleplan, samt bestået kursus i udvidet serologi
 • Tapning af bloddonorer

   Vi tilbyder

 • En stilling i en stor organisation – Klinisk Immunologisk Afdeling, Transfusionscentret Region Sjælland

 • En stilling, hvor du får et stort ansvar, men også mange spændende udfordringer, og arbejdsdage der sjældent er ens.

 • En arbejdsplads med mange nye udfordringer og godt psykisk arbejdsmiljø

 • Rare, motiverede og humørfyldte kolleger; bestående af  bioanalytikere og sygeplejersker

 • Et certificeret laboratorium efter ISO 9001:2 008

   Vi ønsker

 • Ansøgere med uddannelse som bioanalytiker. Der lægges vægt på, at ansøger har erfaring med Klinisk Immunologi

 • Ansøgere, som taler, læser, skriver og forstår dansk

 • At du er udadvendt, positiv, har gode samarbejdsevner og et godt overblik

 • At du er fleksibel og omstillingsparat, da afdelingen til stadighed forandres og udvikles

 • At du kan og vil yde en god service også i pressede situationer

 • At du er engageret og motiveret

 • At du er robust og kan lide at have travlt

 • At du har flair for it og er vant til pc’en som et dagligt arbejdsredskab

  Klinisk Immunologi og blodbank er en fælles, regional afdeling med hovedafdeling i Næstved, hvor al produktion og specialserologi foregår. Donortapning og patientnære analyser er placeret på Regionens eksisterende sygehuse, samt i mobile tappebusser.

  Afdelingen er uddannelsesaktiv, og vi har bioanalytikerstuderende.

  Afdelingen er akkrediteret af DANAK efter DS/ISO 15189 og inspiceres af Styrelsen for patientsikkerhed i forhold til blodforsynings- og vævsloven.

  Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende aftale / overenskomst og principperne om Ny Løn.

  Yderligere oplysninger om stillingen og funktionsbeskrivelse fås ved kontakt til ledende bioanalytiker Lone Nielsen, 56 51 57 01.

  Ansøgningsfrist: 27.02.2020

  Samtaler forventes: uge 9 og 10, 2020

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh