Jobbet "Engageret og ambitiøs afdelingslæge eller overlæge til Klinisk Fysiologisk afsnit, Billeddiagnostisk Afdeling, Nordsjællands Hospital " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Engageret og ambitiøs afdelingslæge eller overlæge til Klinisk Fysiologisk afsnit, Billeddiagnostisk Afdeling, Nordsjællands Hospital  

Vi søger pr. 1. maj 2020, eller snarest derefter, en engageret og ambitiøs speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin til ansættelse i en afdelingslæge- eller overlægestilling på Klinisk Fysiologisk Afsnit. Afsnittet udgør, sammen med Radiologisk afsnit, Billeddiagnostisk Afdeling på Nordsjællands Hospital. Vi er et akuthospital og varetager akut og elektiv billeddiagnostik.  

Om Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk Afdeling

På Klinisk Fysiologisk afsnit udfører vi mange forskellige undersøgelser, fra simple lungefunktionsundersøgelse til komplekse vippelejetest og PET/CT. På afsnittet er vi 4,5 overlæger, 2 afdelingslæger, 1 hoveduddannelseslæge og 1 introduktionslæge. I tillæg har vi 25 radiologiske kolleger, som vi har et godt samarbejde med.

Nordsjællands Hospital rummer de fleste specialer, og vi har et spændende tværfagligt samarbejde med de kliniske afdelinger. Afsnittet har i alt 2 SPECT/CT skannere, 1 SPECT-skanner, 1 digital PET/CT foruden to DEXA-scannere. Desuden findes diverse udstyr til klinisk fysiologiske undersøgelser som bl.a. vippelejetest, ultralyd af vener og halskar, distal trykmåling, clearance mv.

Vi har et udbygget MDT-forum og et aktivt forskningsmiljø med mulighed for supervision fra forskningsenheden på Nordsjællands Hospital. Afsnittet er aktuelt ved at opbygge en tværfaglig forskningsgruppe i samarbejde med det radiologiske afsnit.

Afsnittet er opdelt i tværfaglige teams, hvortil der tilknyttet en overlæge og flere bioanalytikere/sygeplejersker. Du vil, sammen med dine kolleger, få stor indflydelse på afsnittets udvikling, indgå i mono- og tværfaglig uddannelse og få indflydelse på afsnittets daglige drift. Der vil være god mulighed for at opstarte projekter og understøtte igangværende forskningsaktiviteter - herunder i samarbejde med hospitalets forskningsklynger.

Vi ønsker en kollega, der vil bidrage til:

 • godt kollegaskab med konstruktiv, faglig sparring 
 • godt arbejds- og læringsmiljø
 • høj faglighed og optimale patientforløb
 • professionel adfærd og tværfagligt ansvar  
 • videreuddannelsen af intro- og HU-læger 
 • initiering og understøttelse af forskning på højt niveau

Du er derfor den rette kandidat, hvis du:

 • er speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin med brede kompetencer 
 • trives i et arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på det gode kollegaskab i en travl hverdag
 • kan lide at indgå i konstruktivt, tværfagligt samarbejde 
 • kan lide at supervisere, undervise og vejlede 
 • har et blik for patientforløb på et stort akut hospital med mange lægefaglige specialer 
 • trives med ansvar, korte kommandoveje og en meget høj grad af medbestemmelse
   
  Fremtidens hospital 
  I 2024 står et Nyt Hospital Nordsjælland klar – og vi arbejder allerede nu på at forme fremtidens billeddiagnostiske afdeling. Denne forberedelsesproces sker blandt andet ved at gennemføre større og mindre projekter. Klinisk Fysiologisk afsnit vil i høj grad blive involveret. Som ansat på afsnittet håber vi, at du vil tage engageret del i denne udviklingsproces. Du får således gode muligheder for at præge afdelingen frem mod den nye billeddiagnostiske afdeling på det nye hospital. 

   
  Ansættelsesvilkår 
  Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for afdelingslæger indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.  

   
  Ansøgningsprocedure 
  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte specialeansvarlig overlæge Marianne Dreyer på 48296397 (marianne.dreyer@regionh.dk) eller ledende overlæge Mette Marklund 61711522 (mette-charlotte.marklund@regionh.dk). Du kan også læse mere om afdelingen på: 

  https://www.nordsjaellandshospital.dk/afdelinger-og-klinikker/billeddiagnostisk-afdeling/Sider/default.aspx 
   
  Send din ansøgning, CV, publikationsliste, dokumentation af formelle og faglige kompetencer samt eksamensbeviser online via linket her på siden inden 19.02.2020. Ansættelsessamtaler afholdes løbende.