Jobbet "Afdelingsbioanalytiker på Klinisk Biokemisk afdeling" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Borgmester Ib juul Vej 73, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Afdelingsbioanalytiker på Klinisk Biokemisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital   

Vi søger en ambitiøs og energisk bioanalytiker, der kan varetage stillingen som afdelingsbioanalytiker med ansvar for vores Sektion for Præanalyse, POCT og EKG herunder prøvetagningsambulatorier og eksterne filialer, modtagelse/ekspedition og forsendelsesfunktionen, altså serviceområdet.  

Stillingen indebærer daglig drift af 2 prøvetagningsambulatorier på Herlev matriklen og et på Gentofte matriklen samt ansvar for hospitalets POCT udstyr, herunder kvalitetssikring og undervisning af brugerne.   

Der er derudover fælles opgaver i afdelingsbioanalytikergruppen, såsom personaleledelse og administrative opgaver.  

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den gældende overenskomst. Vi tilbyder fleksible arbejdstider og mulighed for 4 dages arbejdsuge. 

Ansøgningsfristen er den 29. februar 2020. Ansættelsessamtaler påtænkes afholdt i uge11 eller 12.  

Om Klinisk Biokemisk afdeling:  

Klinisk Biokemisk afdeling er en stor diagnostisk afdeling med fuld ambulatorie- og laboratoriefunktion på de 2 hospitalsmatrikler og med eksterne prøvetagningsfilialer beliggende i Lyngby og Rødovre.

Afdelingen er analyselaboratorium for Herlev og Gentofte Hospital og praksissektoren i hospitalets optageområde. Årligt afgives ca. 15 millioner analysesvar og afdelingen har ca. 235.000 ambulante patientkontakter og ca. 250.000 indlagte patientkontakter. Der er ansat ca. 180 bioanalytikere og laboranter, samt ca. 20 deltidslaboranter i filialerne.  Afdelingens bioanalytikerne og laboranter betjener de kliniske afdelinger med blodprøvetagning, EKG og analyser døgnet rundt.

Afdelingen er organiseret i fem sektioner med ansvar for 1. Præanalyse, POCT og EKG, 2. Hæmatologi og Koagulation, 3. Immunkemi og Specialanalyser, 4. Kemi samt 5. DNA og Screening. Afdelingen har en stor forskningsaktivitet og er hjemsted for Herlev-Østerbroundersøgelsen. Afdelingens ledelsesteam udgøres af afdelingsledelsen, kvalitetslederen, afdelingsbioanalytikere og speciallæger (overlæger og afdelingslæger) fra afdelingens 5 analysesektioner samt professorer.  

Hospitalet og dermed også Klinisk Biokemisk afdeling har et strategisk indsatsområde benævnt ”Godt behandlet” som betyder at:  

Patienter bliver fagligt godt behandlet

Patienter og pårørende bliver set, hørt og inddraget så de også føler sig godt behandlet  

Personalet bliver godt behandlet i deres arbejde  

Klinisk Biokemisk afdeling fokuserer på kvalitet og kompetenceudvikling og er akkrediteret efter ISO 15189.  

Afdelingsbioanalytikernes opgaver:  

Sektionens daglige ledelse forestås af en afdelingsbioanalytiker, som er ansvarlig for sektionens faglige kvalitet, kvalitetssikring, daglige drift samt personaleledelse og -planlægning. Sektionens lægefaglige ansvar varetages af den sektionsansvarlige læge. I sektionen er der tilknyttet faglige specialister og superbrugere samt underviserbioanalytikere.  

Afdelingsbioanalytikerne refererer til afdelingsledelsen og indgår i ledelsesteam og nærmeste underordnede er specialisterne, bioanalytikerne og laboranterne.  

Afdelingsbioanalytikerne skal holde sig orienteret om hinandens områder og sammen med specialisterne kunne afløse hinanden i rimeligt omfang. De samarbejder med andre afdelingsbioanalytikere og læger på tværs af matriklerne og sektionerne.  

Afdelingsbioanalytikere drager omsorg for, at opgaverne løses rationelt og med optimal udnyttelse af ressourcerne. De deltager i valg af ny teknologi, validering af analysemetoder og valg af analyserepertoire. De har ansvar for den daglige drift i hver deres sektion, herunder analysearbejde, arbejdstilrettelæggelse, evaluering af medarbejdernes kompetencer, kvalitetssikring, undervisning, indkøb, vedligeholdelse, fejlfinding og vedligehold af udstyr og reagenser. De sørger for, at der foreligger opdaterede analyse- og apparatforskrifter, og de drager omsorg for medarbejdernes trivsel, efteruddannelse og kompetenceudvikling. Der er tilknyttet bioanalytiker specialister til analysesektionerne som varetager ovenstående opgaver efter aftale med afdelingsbioanalytikerne.  

Kvalifikationer:  

• Autorisation som bioanalytiker  

• Stor praktisk erfaring samt struktureret tilgang til løsning af opgaver 

• Gode samarbejdsevner og evne til at uddelegere opgaver og motivere medarbejdere

• Uddannelse og evt. videreuddannelse inden for klinisk biokemi er en fordel 

• Evt. lederuddannelse, ellers er du indstillet på at tage regionens lederuddannelse og relevant uddannelse      på masterniveau.  

• Gerne ledelseserfaring  

• Gerne erfaring med akkreditering  

Yderligere information:

Ledende overbioanalytiker Kristina Rasmussen, tlf. 38 68 33 15  

(E-mail: Kristina.Rasmussen@regionh.dk)  

 

Ansøgning og CV indsendes inklusive dokumentation af uddannelse og tidligere beskæftigelse bedes vedhæftet.