Jobbet "Overlæge/afdelingslæge til Klinisk Mikrobiologi, Klinisk Diagnostisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt

Stilling som overlæge/afdelingslæge med tjeneste ved Klinisk Mikrobiologi, Sydvestjysk Sygehus, ønskes besat pr. 1. april 2020 eller efter aftale. 

Sydvestjysk Sygehus har ca. 400 senge, og har en lang række specialafdelinger. Der er på sygehuset 22 kliniske specialer og seks diagnostiske specialer. Sygehuset har afdelinger i Esbjerg og Grindsted. Befolkningsgrundlaget er på ca. 225.000.

Specialet er organisatorisk placeret i Klinisk Diagnostisk Afdeling (KDA), og er beliggende i Esbjerg. KDA er en samling af specialerne Klinisk Biokemi og Klinisk Immunologi, Patologisk Anatomi og Klinisk Mikrobiologi samt Infektionshygiejnisk enhed. KDA betjener Region Syddanmarks sygehuse og primærsektoren i vores optageområde. Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har modtaget anerkendelse af forskning og uddannelse af høj kvalitet, og er en del af Syddansk Universitetshospital, som bliver godkendt til lægeuddannelse fra 2022.

Årsproduktionen er på ca. 100,000 prøver. Specialet holdes løbende opdateret inden for den nyeste teknologi. Der er et velfungerende molekylærbiologisk laboratorium. Vi har fornyligt indført molekylærundersøgelser til hurtig udredning af influenza, gruppe-B streptococcus, malaria og CSV-prøver. Specialister i klinisk mikrobiologi giver præanalytisk, analytisk og postanalytisk rådgivning om alle aspekter af undersøgelse, diagnose og håndtering af infektion, og vi har et tæt samarbejde med Infektionshygiejnisk Enheds hygiejnesygeplejersker i infektionshygiejniske spørgsmål.

Specialet er normeret med fire overlæger/afdelingslæger (inklusiv denne stilling), en reservelæge, en ledende bioanalytiker, en molekylærbiolog, 17 bioanalytikere og to lægesekretærer.

Overlægerne deltager alle i basisfunktionerne, men har derudover individuelle interesse- og ansvarsområder. Ansøgere bedes angive deres specielle interesseområde, så der i videst mulige omfang kan tages hensyn til dette.

Øvrige oplysninger: 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konstitueret ledende overlæge John Coia på 7918 2537 eller e-mail: John.Eugenio.Coia@rsyd.dk

Løn og ansættelsesforhold er i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst. Stillingen er vagthavende. Ansøgere, der allerede er ansat som tjenestemænd, kan vælge at bibeholde deres tjenestemandsstatus.

Ansøgning med præcisering af erfaringer inden for hver af de 7 lægeroller (vedhæftet skema)  vedlagt kopi af speciallægeautorisation og curriculum vitae sendes senest den 20.marts 2020.

Sydvestjysk Sygehus:
Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus, som behandler patienter indenfor næsten alle specialer. Sydvestjysk Sygehus er i rivende udvikling med etablering af heliport, en ny dagkirurgi samt en ny sengebygning. Sygehuset er i fuld gang med indflytningen i ny sengebygning, som afsluttes i marts 2020. Sengebygningen indeholder 158 enestuer og er med til at understøtte et dynamisk og fleksibelt sygehus, der matcher patienterne og personalets fremtidige krav og forventninger.

Derudover etableres en kandidatuddannelse i medicin også på Sydvestjysk Sygehus med studiestart i 2022. Det bringer sygehuset i selskab med kun 4 andre sygehuse i landet, og giver os en helt særlig rolle. Ambitionen er at skabe Danmarks bedste læger i et samarbejde med Syddansk Universitet og lokale sundhedsaktører.

Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren.Se http://www.energimetropol.dk/tilflytterservice/ eller se mere om Esbjerg her.