Jobbet "Overlæge (thoraxpatologi) til Patologiafdelingen, Diagnostisk Center, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

En stilling som overlæge i patologi er ledig til besættelse 1. april 2020, eller snarest derefter.

Patologiafdelingen Rigshospitalet har som den eneste patologiafdeling i landet diagnostik inden for alle patologiens subspecialer, både hovedfunktioner, regionale funktioner og højt specialiserede funktioner. Det diagnostiske arbejde foregår i tæt samarbejde med ligeledes højt specialiserede kliniske afdelinger.

Vi søger erfaren speciallæge med interesse for thoraxpatologi.

Afdelingen ledes af den ledende overlæge i samarbejde med den ledende bioanalytiker. Den ledende overlæge refererer til centerdirektøren ved Diagnostisk Center. Afdelingen er på AC-siden normeret med en klinikchef, 2 professorer, 30 overlæger, 11 afdelingslæger, en seniorforsker, 3 molekylærbiologer, 6 Ph.d.-studerende og 14 reservelæger.

Stillingen er indtil videre ikke forbundet med vagtforpligtelse. Løn og ansættelsesvilkår sker ifølge overenskomst for speciallæger indgået mellem Danske Regioner og FAS.

Ansøgning
Ansøgningen udformes, så den tager hensyn til Sundhedsstyrelsens syv lægelige kompetencer jf. Region Hovedstadens "Vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i RegH". Ansøgningen skal desuden vedlægges CV, speciallægeautorisation og publikationsliste. Publikationer ønskes ikke medsendt men rekvireres, hvis de måtte ønskes. 

Ansøgningsfrist 24. februar 2020 kl. 12.00.

Yderligere information
Yderligere information om stillingen fås ved henvendelse til konstitueret ledende overlæge  professor, dr.med. Liselotte Højgaard tlf. +45 35 45 42 15, mailadresse: Liselotte.Hoejgaard@regionh.dk.

Om Diagnostisk Center
Diagnostisk Center er et af Rigshospitalets syv centre med ca. 1.600 medarbejdere og en årlig omsætning på 1 mia. kr. Kerneydelserne er diagnostik og patientbehandling, uddannelse og forskning. Diagnostisk Center understøtter patientbehandlingen ved årligt at producere mere end 10 mio. svar på laboratorieanalyser, mere end 650.000 billeddiagnostiske undersøgelser og centret har mere end 1 mio. kontakter til patienter og donorer. Centrets 33 professorer og øvrige forskere publicerer årligt mere end 500 videnskabelige artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter. Centret rummer Radiologisk Klinik, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Klinisk Biokemisk Afdeling, Genomisk Medicin, Patologiafdelingen, Region Hovedstadens Klinisk Immunologisk Afdeling, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Klinisk Genetisk Klinik, Medicinsk Forskningsbibliotek og DEKS.