Jobbet "Introduktionsstilling i intern medicin, ved Medicinsk afdeling M, Regionshospitalet Randers." er udløbet

Region Midtjylland

Medicinsk

Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ

Dit næste skridt
Vi tilbyder hermed introduktionsstilling til besættelse 1. april  2020 eller efter aftale.
 
Du skal søge denne stilling, hvis du har lyst til en introduktionsstilling med bredt spektrum af spændende opgaver og specialer, med god støtte og hensynstagen til egne karriereønsker samt et godt kollegialt miljø.
 
Vi lægger på afdelingen væk på ordentlighed og faglighed i samspillet med patienter, pårørende og kollegaer samt samarbejde imellem alle faggrupper på afdelingen.
 
Du vil indgå i de kliniske funktioner svarende til uddannelsesprogrammet, med hensynstagen til ønsker i den individuelle uddannelsesplan om specifikke kompetencer eller specialer samt karriereønsker.
Du vil som introlæge deltage i stuegangs og klinik funktionerne samt vagtfunktion.
Introlægen vil efter aftale i uddannelsesplan komme til at arbejde med de interne medicinske specialer i afdelingen: lungemedicin, geriatri, endokrinologi, reumatologi, kardiologi samt gastro/hepatologi.
 
Læger i introduktionsstilling indgår primært i vagtplanen som mellemvagt. Det medicinske vagtteam består af 2 mellemvagter, 2 bagvagter, samt en medicinsk akutvagt dækket af speciallæger og H-læger i sidste del af uddannelse, alle i tilstedeværelsesvagt. Desuden en kardiologisk speciallæge i beredskabsvagt.
 
Du er meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Pernille Sarto, tlf. 78 42 16 01, mail: persar@rm.dk, eller uddannelsesansvarlig overlæge Bjarke Bruun, tlf. 78 42 16 11, hvis du vil have yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen.
 
Overenskomstmæssig bolig stilles kun til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet. Der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.
 
Send din ansøgning elektronisk vedlagt relevante bilag.
  
Ansøgningsfrist: mandag d. 24/2-2020
 
Samtaler: torsdag d. 27/2-2020
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.